UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
FACULTATEA DE FIZICĂ


ADMITERE 2024

Calendar admitere

 • Înscrieri: 5-14 iulie 2024
 • Concursul de admitere 15 iulie 2024, ora 10:00
 • Afişarea rezultatelor 16 iulie 2024
 • Depunerea contestaţiilor 16-18 iulie 2024
 • Afişarea rezultatelor în urma soluţionării contestaţiilor: 18-19 iulie 2024
 • Termenul limită pentru confirmarea locului ocupat în urma concursului de admitere - 24 iulie 2024
 • Lista documentelor necesare pentru înscriere este disponibilă aici

Vă rugăm să consultați periodic această pagină pentru actualizări.

Admiterea la studii universitare de licenţă pentru anul universitar 2024-2025 se va face pe baza unui test scris și a mediei generale obținute la examenul de bacalaureat. 
Pentru calculul mediei de admitere, testul scris are o pondere de 60%, iar media generală obținută la examenul de bacalaureat are o pondere de 40%.

Candidații pot opta pentru susținerea testului scris la una dintre disciplinele Fizică, Matematică, Informatică sau Chimie, conform programei de bacalaureat pentru liceele teoretice, profil real.
În cazul disciplinei Fizică, testul poate fi ales pentru unul dintre modulele:

 • Mecanică
 • Termodinamică
 • Electricitate
 • Optică

În cazul disciplinei Matematică, testul corespunde programei M2 pentru bacalaureat.
În cazul disciplinei Informatică, testul corespunde programei pentru bacalaureat - programare C/C++.
În cazul disciplinei Chimie, testul poate fi ales pentru unul dintre modulele:

 • Chimie anorganică
 • Chimie organică

Modele de teste sunt disponibile mai jos.

Clasificarea candidaților se face conform opțiunilor exprimate la momentul înscrierii, din lista programelor de studii propuse de facultate, în funcție de media de admitere, aplicând următoarele criterii de departajare:

 1. Media de admitere, calculată ca medie ponderată a rezultatului obținut la testul scris (60%) și media generală obținută la examenul de bacalaureat (40%).
 2. În caz de medii egale, departajarea se va face în funcție de nota obținută la testul scris.
 3. Dacă departajarea nu este posibilă nici după aplicarea acestui criteriu, va fi luată în considerare nota obţinută la examenul de Bacalaureat la proba obligatorie a profilului.
 4. Dacă egalitatea persistă, va fi luată în considerare nota obţinută la examenul de Bacalaureat la proba la alegere a profilului şi a specializării.

Vor fi înmatriculaţi direct, fără a trece prin procedura de admitere, candidaţii care au obţinut premii sau menţiuni eliberate de Ministerul Educaţiei la Olimpiadele naţionale/internaţionale de Matematică, Fizică, Astronomie şi Astrofizică, Informatică, Interdisciplinară "Ştiinţele Pământului" (pentru toate programele de studii), Chimie sau Biologie (pentru programul Fizică medicală) și Concursul Național de Robotică școlară NEXTLAB.TECH (pentru programul de Robotică). Prin excepţie, pentru anul 2021, sunt acceptate premiile şi menţiunile acordate de asociații profesionale/universități organizatoare ale olimpiadelor/concursurilor enumerate.

Înscrierea se poate face direct la secretariatul facultății sau online la adresa: https://admitereonline.unibuc.ro/. La înscrierea online vă rugăm să completaţi informaţiile cu privire la identitate cu diacritice acolo unde este cazul.

IMPORTANT: Pentru a creşte şansele de a fi admis la unul dintre programele de studii, în cazul înscrierii online, selectaţi la început TOATE programele de studii cu locuri finanţate de la buget, în ordinea dorită de dumneavoastră, după care puteţi selecta programele de studii care au locuri cu taxă. Distribuirea pe locurile disponibile se face conform criteriilor anunţate, parcurgând lista opţiunilor în ordinea aleasă de dumneavoastră.

Dacă se optează pentru înscrierea direct la secretariatul facultăţii, programul de lucru este:

 • Luni-Vineri: 9:00-14:00
 • Sâmbătă-Duminică: 9:00-12:00
 • Taxa de înscriere la concursul de admitere la studii universitare de licenţă este de 100 lei şi se poate plăti la momentul inscrierii la facultate sau online, prin completarea formularului disponibil la adresa www.po.unibuc.ro.

Documentele care reglementează admiterea la studii universitare de licență pentru anul universitar 2024-2025, la Universitatea din București, sunt disponibile aici.

 Planurile de învăţământ, pentru toate programele de studii sunt disponibile aici.

Oferta educațională*

Nr. Crt.

Domeniul de licenţă

Programul de studii
universitare de licenţă

Buget (locuri repartizate statistic)

Candidaţi de origine romă

Absolvenţi
de licee
situate în
mediul rural

Candidaţi provenind din sistemul
de
protecţie
socială

Candidați
cu nevoi educaționale speciale/dizabilități (CES)

Total buget

Locuri
cu taxă

Total

1. Fizică Fizică 15 0 1 1 0 17 33 50
2. Fizică Fizică
(în lb. engleză)
14 0 0 1 0 15 25 40
3. Fizică Fizică medicală 15 0 1 0 1 17 33 50
4. Fizică Fizică informatică 15 1 0 0 1 17 33 50
5. Ştiinţe inginereşti aplicate Fizică tehnologică 15 0 1 1 0 17 33 50
5. Mecatronică și Robotică Robotică 16 0 0 1 0 17 31 48
  TOTAL   90 1 3 4 2 100 188 288

*Distribuția locurilor alocate facultății a fost avizată de Consiliul de administrație al Universității din București și urmează a fi propusă spre aprobare Senatului universitar. Locurile destinate candidaților cu nevoi educaționale speciale/dizabilități sau celor proveniți din sistemul de protecție socială vor fi realocate (ca locuri finanțate de la buget, distribuite statistic) dacă la finalul perioadei de înscrieri nu există solicitări.

Lista documentelor necesare pentru înscriere este disponibilă aici


Pentru informații suplimentare vă rugăm să vă adresați prin e-mail la: secretariat@fizica.unibuc.ro


Modele pentru testele de admitere

FACULTATEA
DE
FIZICĂ

PREZENTARE VIDEO
INFORMAŢII PUBLICE
PERFECTIONARE
CONCURSURI
© Facultatea de Fizică - Universitatea din Bucureşti