UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
FACULTATEA DE FIZICĂ


ADMITERE 2023

Admiterea la studii universitare de licenţă pentru anul universitar 2023-2024 se va face pe baza unui test grilă și a mediei generale obținute la examenul de bacalaureat. 

Candidații pot opta pentru susținerea testului grilă la una dintre disciplinele Fizică, Matematică, Informatică sau Chimie, conform programei de bacalaureat pentru liceele teoretice, profil real.
În cazul disciplinei Fizică, testul poate fi ales pentru unul dintre modulele:

 • Mecanică
 • Termodinamică
 • Electricitate
 • Optică

În cazul disciplinei Matematică, testul corespunde programei M2 pentru bacalaureat.
În cazul disciplinei Informatică, testul corespunde programei pentru bacalaureat - programare C/C++.
În cazul disciplinei Chimie, testul poate fi ales pentru unul dintre modulele:

 • Chimie anorganică
 • Chimie organică

Modele de teste sunt disponibile mai jos.

Clasificarea candidaților se face conform opțiunilor exprimate la momentul înscrierii, din lista programelor de studii propuse de facultate, în funcție de media de admitere, aplicând următoarele criterii de departajare:

 1. Media de admitere se calculează ca medie aritmetică a rezultatului obținut la testul grilă și media generală obținută la examenul de bacalaureat.
 2. În caz de medii egale, departajarea se va face în funcție de nota obținută la testul grilă.
 3. Dacă departajarea nu este posibilă nici după aplicarea acestui criteriu, va fi luată în considerare nota obţinută la examenul de Bacalaureat la proba obligatorie a profilului.
 4. Dacă egalitatea persistă, va fi luată în considerare nota obţinută la examenul de Bacalaureat la proba la alegere a profilului şi a specializării.

Vor fi înmatriculaţi direct, fără a trece prin procedura de admitere, candidaţii care au obţinut premii sau menţiuni eliberate de Ministerul Educaţiei (prin excepţie, pentru anul 2021 sunt acceptate premiile şi menţiunile acordate de Societatea Română de Fizică) la Olimpiadele naţionale/internaţionale de Matematică, Fizică, Astronomie şi Astrofizică, Informatică, Interdisciplinară "Ştiinţele Pământului" (pentru toate programele de studii), Chimie sau Biologie (pentru programul Fizică medicală) și Concursul Național de Robotică școlară NEXTLAB.TECH (pentru programul de Robotică).

Înscrierea se poate face direct la secretariatul facultății sau online la adresa: https://admitereonline.unibuc.ro/. La înscrierea online va rugam sa completaţi informaţiile cu privire la identitate cu diacritice acolo unde este cazul.
IMPORTANT: Pentru a creşte şansele de a fi admis la unul dintre programele de studii, în cazul înscrierii online, selectaţi la început TOATE programele de studii cu locuri finanţate de la buget, în ordinea dorită de dumneavoastră, după care puteţi selecta programele de studii care au locuri cu taxă. Distribuirea pe locurile disponibile se face conform criteriilor anunţate, parcurgând lista opţiunilor în ordinea aleasă de dumneavoastră.

Dacă se optează pentru înscrierea direct la secretariatul facultăţii, programul de lucru este

 • Luni-Vineri: 9:00-14:00
 • Sâmbătă-Duminică: 9:00-12:00

 

    Calendarul admiterii:

Înscrieri: 4-11 septembrie 2023
Concursul de admitere 12 septembrie 2023, ora 10:00
Afişarea rezultatelor 13 septembrie 2023
Depunerea contestaţiilor 13-15 septembrie 2023
Afişarea rezultetelor în urma soluţionării contestaţiilor: 16 septembrie 2023

 

 • Taxa de înscriere la concursul de admitere la studii universitare de licenţă este de 100 lei şi se poate plăti la momentul inscrierii la facultate sau online, prin completarea formularului disponibil la adresa www.po.unibuc.ro.

 Planurile de învăţământ, pentru toate programele de studii sunt disponibile aici.

Oferta educațională*

Nr. Crt.

Domeniul de licenţă

Programul de studii
universitare de licenţă

Buget

Candidaţi de origine romă

Absolvenţi
de licee
situate în
mediul rural

Candidaţi provenind din sistemul
de
protecţie
socială

Total buget

Locuri
cu taxă

Total

1. Fizică Fizică 0 0 0 0 0 32 32
2. Fizică Fizică
(în lb. engleză)
0 0 0 0 0 27 27
3. Fizică Fizică medicală 0 0 0 0 0 33 33
4. Fizică Fizică informatică 0 0 0 0 0 36 36
5. Ştiinţe inginereşti aplicate Fizică tehnologică 0 0 0 0 0 38 38
5. Mecatronică și Robotică Robotică 3 0 0 0 3 35 38
  TOTAL   3 0 0 0 3 201 204

* Numarul de locuri afisate reprezinta propunerea Facultatii de Fizica

Acte necesare:

 1. Diploma de bacalaureat, în original sau în copie certificată cu originalul, sau adeverinţă tip (pentru absolvenţii promoţiei 2023 cărora nu li s-au eliberat diplomele) din care să rezulte că s-a absolvit liceul şi s-a promovat examenul de bacalaureat;
 2. Certificatul de naştere în copie; Certificatul de căsătorie în copie (dacă este cazul);
 3. Diploma de olimpic, în copie, numai pentru candidaţii care se înscriu ca olimpici
 4. Buletin/Carte de identitate în copie
 5. Trei fotografii tip Buletin de Identitate;
 6. Adeverinţă medicală tip eliberată de cabinetele medicale şcolare sau de către dispensarul teritorial de care aparţine candidatul (medicul de familie);
 7. Cerere tip de înscriere (editată direct în baza de date a admiterii);
 8. Chitanţa atestând plata taxei de înscriere la concursul de admitere sau documentul care dovedeşte scutirea de taxă.


*Vom reveni cu informaţii suplimentare - urmăriţi această pagină pentru detalii.


Pentru informații suplimentare vă rugăm să vă adresați prin e-mail la: secretariat@fizica.unibuc.ro


Modele pentru testele grilă:
 • Mecanica RO
 • Mecanica EN
 • Termodinamica RO
 • Termodinamica EN
 • Electricitate RO
 • Electricitate EN
 • Optica RO
 • Optica EN
 • Matematica RO
 • Matematica EN
 • C-C++ RO
 • C-C++ EN
 • Chimie Anorganica RO
 • Chimie Anorganica EN
 • Chimie Organica RO
 • Chimie Organica EN

 • FACULTATEA
  DE
  FIZICĂ

  PREZENTARE VIDEO
  INFORMAŢII PUBLICE
  PERFECTIONARE
  CONCURSURI
  © Facultatea de Fizică - Universitatea din Bucureşti