UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
FACULTATEA DE FIZICĂ


Rezultatele concursului de admitere la studii universitare de licență, sesiunea septembrie 2022

Sesiunea septembrie 2022*
 • Admiterea la studii universitare de licenţă în anul universitar 2022-2023 se va face exclusiv pe baza notelor obţinute la examenul de Bacalaureat. Vor fi aplicate următoarele criterii de departajare:
  1. Criteriul principal de admitere este media generală la examenul de Bacalaureat.
  2. În caz de medii egale, va fi luată în considerare nota obţinută la examenul de Bacalaureat la proba obligatorie a profilului.
  3. Dacă departajarea nu este posibilă nici după aplicarea acestui criteriu, va fi luată în considerare nota obţinută la examenul de Bacalaureat la proba la alegere a profilului şi a specializării.


  IMPORTANT: Pentru a creşte şansele de a fi admis la unul dintre programele de studii, în cazul înscrierii online (la adresa https://admitere.fizica.unibuc.ro/), selectaţi la început TOATE programele de studii cu locuri finanţate de la buget, în ordinea dorită de dumneavoastră, după care puteţi selecta programele de studii care au locuri cu taxă. Distribuirea pe locurile disponibile se face după medie, conform criteriilor anunţate, parcurgând lista opţiunilor în ordinea aleasă de dumneavoastră.

  Calendarul admiterii, sesiunea septembrie 2022
 • Înscrieri: 1 - 15 septembrie 2022.
  Înscrierea online este posibilă până joi, 15 septembrie 2022, ora 14:00. Dosarele nefinalizate până la ora indicată nu vor fi înregistrate. Dacă se optează pentru înscrierea direct la secretariatul facultăţii, programul de lucru este
      - Luni-Vineri: 9:00-14:00
      - Sâmbătă-Duminică: 9:00-12:00
 • Afişarea rezultatelor preliminare: 16 septembrie 2022
 • Confirmări şi depunerea dosarului cu documentele în original (dacă se optează pentru înscriere online): 17 - 21 septembrie 2022
 • Afişarea rezultatelor finale: 21 septembrie 2022
 • Vor fi înmatriculaţi direct, fără a trece prin procedura de admitere, candidaţii care au obţinut premii sau menţiuni eliberate de Ministerul Educaţiei (prin excepţie, pentru anul 2021 sunt acceptate premiile şi menţiunile acordate de Societatea Română de Fizică) la Olimpiadele naţionale/internaţionale de Matematică, Fizică, Astronomie şi Astrofizică, Chimie, Informatică, Biologie, Interdisciplinară "Ştiinţele Pământului"
 • Documentele care reglementează admiterea la studii universitare de licenţă pentru anul universitar 2022-2023 sunt disponibile aici
   
 • Taxa de înscriere la concursul de admitere la studii universitare de licenţă este de 100 lei şi se poate plăti fizic la facultate sau online
 • Pentru a veni în sprijinul candidaţilor din acest an, Universitatea din Bucureşti oferă posibilitatea depunerii online a actelor necesare înscrierii pentru toate facultăţile, precum şi posibilitatea achitării online a taxei de înscriere, prin completarea formularului disponibil la adresa www.po.unibuc.ro. Candidaţii care se vor înscrie online la concursul de admitere vor beneficia de o reducere de 25% din taxa de înscriere. Pentru înscriere online accesaţi https://admitere.fizica.unibuc.ro

 • Informaţii suplimentare cu privire la facilităţile oferite candidaţilor se găsesc aici
 • Locurile scoase la concurs la Facultatea de Fizică în sesiunea septembrie 2022:

  Nr. Crt.

  Domeniul de licenţă

  Programul de studii
  universitare de licenţă

  Buget

  Candidaţi de origine romă

  Domenii
  prioritare
  de dezvoltare
  a României

  Absolvenţi
  de licee
  situate în
  mediul rural

  Candidaţi provenind din sistemul
  de
  protecţie
  socială

  Total buget

  Locuri
  cu taxă

  Total

  1. Fizică Fizică

  0

  0

  0

  1

  0

  1

  30

  31

  2. Fizică Fizică
  (în lb. engleză)

  2

  0

  0

  0

  0

  2

  25

  27

  3. Fizică Fizică medicală

  1

  0

  0

  1

  0

  2

  24

  26

  4. Fizică Fizică informatică

  2

  0

  0

  0

  0

  2

  35

  37

  5. Ştiinţe inginereşti aplicate Fizică tehnologică

  2

  1

  0

  1

  0

  4

  36

  40

  5. Mecatronică și Robotică Robotică

  12

  0

  0

  0

  0

  12

  12

  24

    TOTAL  

  19

  1

  0

  3

  0

  23

  162

  185  Acte necesare:
  1. Diploma de bacalaureat, în original sau în copie certificată cu originalul, sau adeverinţă tip (pentru absolvenţii promoţiei 2022 cărora nu li s-au eliberat diplomele) din care să rezulte că s-a absolvit liceul şi s-a promovat examenul de bacalaureat;
  2. Certificatul de naştere în copie legalizată; Certificatul de căsătorie în copie legalizată (dacă este cazul);
  3. Diploma de olimpic, în copie, numai pentru candidaţii care se înscriu ca olimpici
  4. Buletin/Carte de identitate în copie
  5. Trei fotografii tip Buletin de Identitate;
  6. Adeverinţă medicală tip eliberată de cabinetele medicale şcolare sau de către dispensarul teritorial de care aparţine candidatul (medicul de familie);
  7. Cerere tip de înscriere (editată direct în baza de date a admiterii);
  8. Un dosar plic
  9. Chitanţa atestând plata taxei de înscriere la concursul de admitere sau documentul care dovedeşte scutirea de taxă.

  *Vom reveni cu informaţii suplimentare - urmăriţi această pagină pentru detalii.


FACULTATEA
DE
FIZICĂ

PREZENTARE VIDEO
INFORMAŢII PUBLICE
PERFECTIONARE
CONCURSURI

Cauta in site


© Facultatea de Fizică - Universitatea din Bucureşti