UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
FACULTATEA DE FIZICĂ


Cine suntem?

      Cine suntem? Facultatea de Fizică a Universității din București este cea mai mare facultate de profil din țară, atât în ceea ce privește numărul de programe de studii oferite candidaților/studenților, cât și prin numărul de cadre didactice și de cercetare.
Oferta educațională acoperă toate cele trei cicluri de studii universitare: licență, master, doctorat. Facultatea propune programe de studii în limba română și în limba engleză, pentru a facilita mobilitatea internațională (atât pentru studenții noștri cât și pentru studenții care vin din alte țări) asigurată prin intermediul unor programe de mobilități precum Erasmus, Erasmus+, SEE sau în cadrul consorțiului european CIVIS. Activitatea didactică de formare-specializare și cea de cercetare științifică se desfășoară în cadrul celor 3 departamente ale facultății.
      O componentă definitorie pentru facultatea noastră este activitatea de cercetare științifică. Cuantificând după rezultatele cercetării științifice, Facultatea de Fizică este prima printre facultățile Universității din București. Școala Doctorală de Fizică este una dintre cele mai mari școli doctorale din universitate și cea mai mare școală doctorală de profil din țară.
Unde suntem? Facultatea de Fizică se află pe Platforma Măgurele, la aproximativ 12 km de Piața Unirii. Pentru a ajunge la facultate se poate folosi rețeaua Societății de Transport București (STB). În particular, din Piața Unirii se poate lua tramvaiul 32 (la fiecare 5 minute) până în stația Antiaeriană de unde se poate lua autobuzul de pe una dintre cele cinci linii 426, 427, 428, 464, 487 care au stație la Facultatea de Fizică. O călătorie de la Piața Unirii și până la Facultate durează aproximativ 30-40 minute. Căminele studențești se află la aproximativ 200 m de facultate. De asemenea, trebuie să menționăm că în fiecare an am reușit să oferim locuri în cămine pentru toți studenții care au făcut o astfel de solicitare.
Poziția Facultății de Fizică pe Platforma de la Măgurele este unul dintre cele mai importante avantaje pe care studenții noștri le au pe durata studiilor și nu numai. Acest avantaj provine din faptul că suntem în mijlocul celui mai important pol de cercetare din România. Facultatea este înconjurată de cele mai importante institute naționale de cercetare-dezvoltare din țară,fiind implicate, totodată, în mari proiecte internaționale. Pe lângă aceste institute naționale de cercetare-dezvoltare, în următorii ani urmează să se finalizeze cel mai important proiect de cercetare-dezvoltat din ultimele decenii implementat la noi în țară, proiectul Extreme Light Infrastructure - Nuclear Physics (ELI-NP), dar și dezvoltarea celui mai mare Parc Științific și Tehnologic din România – Măgurele Science Park.
Ce este Platforma Măgurele? Platforma de Fizică de la Măgurele a apărut odată cu înființarea Institutului de Fizică al Academiei Române, în anul 1949, sub conducerea Academicianului Prof. univ. dr. Horia Hulubei, fost Rector al Universității din București. În anul 1956 la Măgurele a fost urmată de înființat Institutul de Fizică Atomică (IFA), de asemenea sub conducerea Profesorului Horia Hulubei. În prezent, pe Platforma Măgurele funcționează un număr impresionant de instituții care au ca obiectiv de activitate cercetarea și dezvoltarea în domeniul Fizicii sau în domenii conexe. Poate cel mai important nucleu este reprezentant de cele șase institute naționale de cercetare-dezvoltare, și anume: Tot pe Platforma Măgurele se găsesc o serie de alte instituții care sunt implicate în activități de cercetare, dezvoltare sau coordonare și finanțare de programe naționale de cercetare, și anume: Facultatea de Fizică a Universității din București funcționează pe Platforma Măgurele din anul 1974. Se poate afirma că pe o suprafață de aproximativ 4 km2 sunt concentrate cele mai importante instituții din domeniu. Această concentrare de resurse umane și materiale existentă pe Platforma Măgurele reprezintă un element unic la nivel național.
De ce să studiezi Fizica la Universitatea din București? În primul rând, pentru oportunitatea de a face parte dintr-un mediu academic unic la nivel național, indiferent de nivelul de studii pe care dorești să-l urmezi. Pentru absolvenții de liceu avem cea mai diversificată ofertă educațională la nivel național. Anual oferim posibilitatea de a alege dintr-un număr de patru programe de Fizică (cu durata de 3 ani) - Fizică, Fizică informatică, Fizică medicală, Physics (program în limba engleză), precum și un program de inginerie (fizică aplicată, cu durata de 4 ani) - Fizică tehnologică.
Pentru candidații la studii masterale există un număr mare de programe oferite: 7 programe dintre care 2 în engleză și 5 în română, 6 fiind în domeniul Fizicii și unul interdisciplinar. Acestea acoperă prin conținuturi direcțiile de cercetare din institutele naționale de cercetare-dezvoltare de pe Platforma Măgurele și nu numai. În acest ciclu de studii, studenții au posibilitatea de a se integra în grupuri de cercetare din cadrul institutelor de pe Platforma Măgurele și au acces la infrastructura de cercetare din aceste institute.
Pentru candidații la studii doctorale, oportunitățile oferite de integrarea în ceea ce reprezintă Platforma Măgurele este și mai evidentă și în același timp directă. Școala Doctorală de Fizică a Universității din București funcționează în parteneriat cu institutele naționale de cercetare- dezvoltare de pe Platforma Măgurele, având afiliați pentru conducere de doctorat numeroși cercetători din institutele de pe Platforma Măgurele. Prin acest parteneriat, studenții doctoranzi beneficiază în mod direct de expertiza unor cercetători cu rezultate recunoscute la nivel internațional și de o infrastructură de cercetare remarcabilă.

FACULTATEA
DE
FIZICĂ

PREZENTARE VIDEO
INFORMAŢII PUBLICE
PERFECTIONARE
CONCURSURI
© Facultatea de Fizică - Universitatea din Bucureşti