UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
FACULTATEA DE FIZICĂ


Burse studențești

Burse studențești acordate - rezultate finale

Rezultate contestații burse 2022-2023
Contestația depusă a fost respinsă.
                                    Comisia de Burse din Facultate

Burse studențești acordate (înainte de confirmări)

Criterii pentru acordarea burselor de performanță:

Dosarele pentru bursele sociale și cele de performanță se depun la secretariatul facultății   Luni-Vineri: 9:00-14:00 și la poartă Sâmbătă-Duminică: 9:00-13:00.

Facultatea de Fizică încurajează performanța astfel încât după acordarea burselor sociale din fondul de burse alocat facultății (conform Metodologiei pentru acordarea burselor), vor fi acordate bursele de performanță și bursele de Merit I pentru studenții olimpici din anul I licență.


ELVEȚIA – burse acordate în baza adresei Ministerului Afacerilor Externe nr. E1-1/2921/19.08.2022, înregistrată la A.C.B.S. cu nr. 802/22.08.2022

Agenția de Credite și Burse de Studii vă aduce la cunoștință oferta de burse pentru anul universitar 2023/2024, acordate de Confederația Elvețiană:
- Burse de cercetare;
- Burse pentru doctorat;
- Burse postdoctorale.
- Burse de masterat pentru arte.

Mai multe informatii!...


FACULTATEA
DE
FIZICĂ

PREZENTARE VIDEO
INFORMAŢII PUBLICE
CONCURSURI
© Facultatea de Fizică - Universitatea din Bucureşti