UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
FACULTATEA DE FIZICĂ


Finalizare studii 2023

Examenul de ABSOLVIRE/LICENŢĂ/ DIPLOMĂ este programat astfel:

1.Proba 1 – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (proba scrisă) –  11 septembrie 2023, ora 10.00;
2.Proba 2 – Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă/proiectului de diplomă – 12-13 septembrie 2023.

Calendarul ședințelor publice de susținere a lucrărilor de licenţă/absolvire şi, respectiv, de disertaţie este următorul:

 

Fizică (lb. română) 13 septembrie 2023, ora 10, A1
Fizică tehnologică 13 septembrie 2023, ora 10, A1
Fizică informatică 13 septembrie 2023, ora 10, A1
Fizică (lb. engleză) 13 septembrie 2023, ora 10, A3
Fizică medicală 13 septembrie 2023, ora 9, A2

 

Tematica examenului de licenta

Examenul de DISERTAȚIE 

SURSE DE ENERGIE REGENERABILE ŞI ALTERNATIVE 12 septembrie 2023, sala S12, ora 10:00
PHYSICS OF ADVANCED MATERIALS AND NANOSTRUCTURES 12 septembrie 2023, sala 22 etaj 2, ora 10:00
THEORETICAL AND COMPUTATIONAL PHYSICS 12 septembrie 2023, amfiteatrul A1, ora 10:00
FIZICĂ MEDICALĂ 12 septembrie 2023, S8-Biofizică, ora 12:00
FIZICA MEDIULUI ŞI A POLIMERILOR ECOLOGICI 12 septembrie 2023
FIZICA ATOMULUI, NUCLEULUI, PARTICULELOR ELEMENTARE, ASTROFIZICĂ ŞI APLICAŢII 12 septembrie 2023, amfiteatrul A2, ora 10:00

 

Înscrierile la examenul de licență/ diplomă și disertație se vor face pe baza cererii completată și semnată de absolvent. Cererea se depune/ trimite la  secretariatul facultăţii (secretariat@fizica.unibuc.ro) în perioada 5-10 septembrie 2023.

 


Examene de finalizare a studiilor la Nivelul I și Nivelul II modul psihopedagogic

PROGRAMARE SUSȚINERE EXAMEN  FINALIZARE STUDII - Sesiunea iunie-iulie 2022

 

PROCEDURA DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A EXAMENELOR DE FINALIZARE A PROGRAMELOR DE FORMARE PSIHOPEDAGOGICĂ ÎN VEDEREA CERTIFICĂRII COMPETENŢELOR PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ NIVELUL I (INIŢIAL) / NIVELUL II (DE APROFUNDARE) pentru absolvenții Universității din București,  promoția 2022 și ai promoțiilor anterioare (Nivel I/II urmat pe perioada studiilor de licență/master)

FIȘĂ DE ÎNSCRIERE


Redactarea luctarilor de finalizare

Pentru realizarea lucrărilor de finalizare de studii este recomandat sa folosiţi urmatoarele modele de redactare.

Model word

Model LaTex

În cazul în care alegeţi să folositi modelul LaTex, pentru compilare folosiţi urmatoarea succesiune:

pdflatex template
pdflatex template
bibtex template
pdflatex template
pdflatex template

Modele pentru declarațiile de originalitate sunt disponibile pentru lucrarea de licență, respectiv pentru lucrarea de disertație.


FACULTATEA
DE
FIZICĂ

PREZENTARE VIDEO
INFORMAŢII PUBLICE
CONCURSURI
© Facultatea de Fizică - Universitatea din Bucureşti