UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
FACULTATEA DE FIZICĂ


Finalizare studii 2024

Examenul de ABSOLVIRE/LICENŢĂ/ DIPLOMĂ este programat astfel:

1.Proba 1 – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (proba scrisă) –  26 iunie 2024, ora 10.00;
2.Proba 2 – Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă/proiectului de diplomă – 24-iunie-7 iulie 2024.

Calendarul ședințelor publice de susținere a lucrărilor de licenţă/absolvire şi, respectiv, de disertaţie este următorul:

Fizică (lb. română) 2 Iulie 2024, ora 10.00, A1
Fizică tehnologică 2 Iulie 2024, ora 10.00, A1
Fizică informatică 1 Iulie 2024, ora 10.00, A3
Fizică (lb. engleză) 2 Iulie 2024, ora 10.00, A3
Fizică medicală 1 Iulie 2024, ora 10.00, A1

 

Tematica examenului de licenta

Examenul de DISERTAȚIE 

 FIZICĂ MEDICALĂ 28 Iunie 2024, Amf. A1, ora 10:00
FIZICA ATOMULUI, NUCLEULUI, PARTICULELOR ELEMENTARE, ASTROFIZICĂ ŞI APLICAŢII 28 Iunie 2024, Amf. A4, ora 9:30
FIZICA MEDIULUI ŞI A POLIMERILOR ECOLOGICI 25 Iunie, Sala Atmosfera, ora 10:00
PHYSICS OF ADVANCED MATERIALS AND NANOSTRUCTURES 3 Iulie, Amf. A1, ora 10:00
SURSE DE ENERGIE REGENERABILE ŞI ALTERNATIVE 25 Iunie, Sala S9, ora 10:00
THEORETICAL AND COMPUTATIONAL PHYSICS 4 Iulie, Amf. A1, ora 09:30

 

Înscrierile la examenul de licență/ diplomă și disertație se vor face pe baza cererii completată și semnată de absolvent. Cererea se depune/ trimite la  secretariatul facultăţii (secretariat@fizica.unibuc.ro) în perioada 17-21 Iunie 2024

Model cerere înscriere licență
Model cerere înscriere disertație
Model declarație originalitate lucrare licență
Model declarație originalitate lucrare disertație


Redactarea lucrarilor de finalizare

Pentru realizarea lucrărilor de finalizare de studii este recomandat sa folosiţi urmatoarele modele de redactare.

Model word

Model LaTex

În cazul în care alegeţi să folositi modelul LaTex, pentru compilare folosiţi urmatoarea succesiune:

pdflatex template
pdflatex template
bibtex template
pdflatex template
pdflatex template

Modele pentru declarațiile de originalitate sunt disponibile pentru lucrarea de licență, respectiv pentru lucrarea de disertație.


FACULTATEA
DE
FIZICĂ

PREZENTARE VIDEO
INFORMAŢII PUBLICE
PERFECTIONARE
CONCURSURI
© Facultatea de Fizică - Universitatea din Bucureşti