UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
FACULTATEA DE FIZICĂ


Cazare Alternativă

Departamentul de Consiliere și Orientare pentru Carieră, din cadrul Universității din București, organizează programul Cazare Alternativă, în perioada 25 septembrie – 06 octombrie 2023, program adresat studenților UB.

Studenții au acces la cazare prin acest program, în cămine particulare, prin completarea unei cereri de asistență la sediul DCOC (Bd. Mihail Kogălniceanu, nr. 36-46, cămin M. Kogălniceanu, corp B, et. 2, sala de lectură).


Cazări 2023-2024

Numarul locurilor de cazare disponibile pentru anul universitar 2023-2024 sunt 

Toate informațiile legate de modalitatea de desfășurare a întregului proces de cazare la Facultatea de Fizica se găsesc la acest link.

Program cazare efectivă a studenților în cămine pe baza listelor de repartizare transmise de către facultăți

  • Luni 25.09, 10:00-14:00 – Licență anul I și II
  • Marți 26.09, 10:00-14:00 – Master anul I și II
  • Miercuri 27.09, 13:00-18:00 – Licență anul III și IV
  • Joi 28.09, 13:00-18:00 – Doctorat
  • Vineri 29.09, 10:00-16:00 – excepții
  • Sâmbătă 30.09, 10:00-14:00 - Licență anul I

Pentru cazare, studentul se prezintă la administrația căminelor, cu sediul în căminul G2 etaj 1, cu documentele necesare:

  • copie a actului de identitate
  • 2 fotografii tip CI
  • adeverința care să ateste calitatea de copil de cadru didactic sau didactic auxiliar, în activitate, respectiv documente doveditoare a gradului de handicap/calității de orfan/plasament familial

IMPORTANT: cererile de cazare se generează după completarea formularului disponibil aici

Observaţie: Studenţii din anul I  şi cei care nu au mai beneficiat de cazare în cămine vor fi repartizaţi în camere de către comisia de cazare.

După completarea formularului on-line, la adresa de e-mail pe care o veți declara, veți primi cererea de cazare (care va avea acest format link ) , completată cu toate datele declarate de dumneavoastră, în format PDF. Adresa e-mail de la care veți primi cererea completată este: cazari@fizicieni.ro

Va rugăm să verificați corectitudinea tuturor datelor care apar în cererea atașată mesajului, să semnați în ambele locuri și s-o transmiteți pe e-mail la adresa: cazari@fizicieni.ro

 

Pentru anul universitar 2023-2024 cazările vor respecta calendarul general al Universității din București.

Repartizarea locurilor în căminele Facultății de Fizică se va face în conformitate cu metodologia privind cazarea în căminele Universității din București.

Cererile de cazare se vor transmite electronic. Cererile vor putea fi transmise prin e-mail si completând formularul on-line. În zilele următoare o sa revenim cu informații legate de a link-ul la care se va putea accesa pentru completarea cererii de cazare on-line si cu adresa de e-mail la care sa fie trimisa.

De asemenea, în zilele urmatoare o sa revenim cu informații cu privire la calendarul detaliat după care se vor realiza cazările la Facultatea de Fizică.


FACULTATEA
DE
FIZICĂ

PREZENTARE VIDEO
INFORMAŢII PUBLICE
CONCURSURI
© Facultatea de Fizică - Universitatea din Bucureşti