UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
FACULTATEA DE FIZICĂ


Programele de studii de master cu durata studiilor de 4 semestre
 

Nr. crt.

Domeniul
de studii

Specializarea
(Direcţia de studii)

 

1

Fizică

FIZICA MATERIALELOR AVANSATE ŞI NANOSTRUCTURI (FMAN)

Plan de învaţământ 
Fişele disciplinelor 

2

Fizică

PHYSICS OF ADVANCED MATERIALS AND NANOSTRUCTURES (în limba engleză)

Plan de învaţământ (anterior anului universitar 2021-2022)
Fişele disciplinelor (anterior anului universitar 2021-2022)
Plan de învaţământ (începând cu anul universitar 2021-2022)
Fişele disciplinelor(începând cu anul universitar 2021-2022)

3

Fizică

FIZICĂ MEDICALĂ (FM)

Plan de învaţământ (anterior anului universitar 2021-2022) 
Fişele disciplinelor (anterior anului universitar 2021-2022)
Plan de învaţământ (începând cu anul universitar 2021-2022)
Fişele disciplinelor (începând cu anul universitar 2021-2022)

4

Fizică

FIZICA MEDIULUI ŞI A POLIMERILOR ECOLOGICI

Plan de învaţământ (anterior anului universitar 2021-2022)
Fişele disciplinelor
Plan de învaţământ (începând cu anul universitar 2021-2022)
Fişele disciplinelor (începând cu anul universitar 2021-2022)

5

Fizică

FIZICĂ TEORETICĂ ŞI COMPUTAŢIONALĂ (FTC)

Plan de învaţământ
Fişele disciplinelor

6

Fizică

THEORETICAL AND COMPUTATIONAL PHYSICS (în limba engleză)

Plan de învaţământ (anterior anului universitar 2021-2022)
Plan de învaţământ (începând cu anul universitar 2021-2022)
Fişele disciplinelor (începând cu anul universitar 2021-2022)

7 Fizică FOTONICĂ, PLASMĂ ȘI LASERI / PHOTONICS, PLASMA AND LASERS  

Plan de învaţământ (începând cu anul universitar 2023-2024)

8

Fizică

OPTICĂ, LASERI ŞI APLICAŢII

Plan de învaţământ (anterior anului universitar 2021-2022)
Fişele disciplinelor (anterior anului universitar 2021-2022)
Plan de învaţământ (începând cu anul universitar 2021-2022)
Fişele disciplinelor

9

Fizică

FIZICA ATOMULUI, NUCLEULUI, PARTICULELOR ELEMENTARE, ASTROFIZICĂ ŞI APLICAŢII

Plan de învaţământ (anterior anului universitar 2021-2022)
Fişele disciplinelor(anterior anului universitar 2021-2022)
Plan de învaţământ (începând cu anul universitar 2021-2022)
Fişele disciplinelor(începând cu anul universitar 2021-2022)

 
PROGRAME INTERDISCIPLINARE DE MASTERAT
Surse de energie regenerabile si alternative (SERA) - colaborare cu master Islanda sera.unibuc.ro DETALII
Plan de învaţământ (anterior anului universitar 2021-2022)
Plan de învaţământ (începând cu anul universitar 2021-2022)
Fişele disciplinelor
 

FACULTATEA
DE
FIZICĂ

PREZENTARE VIDEO
INFORMAŢII PUBLICE
PERFECTIONARE
CONCURSURI
© Facultatea de Fizică - Universitatea din Bucureşti