UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
FACULTATEA DE FIZICĂ


Admiterea în anul universitar 2023-2024, programele de studii universitare de master


       Calendarul admiterii, sesiunea septembrie 2023

  • Înscrieri: 7-15 septembrie
  • Pentru a veni în sprijinul candidaţilor, Universitatea din Bucureşti oferă posibilitatea depunerii online a actelor necesare înscrierii. Înscrierea se poate face online, accesând pagina: https://admitereonline.unibuc.ro/La înscrierea online va rugam sa completaţi informaţiile cu privire la identitate cu diacritice acolo unde este cazul. Taxa de înscriere (150 lei, cu excepția programului de master didactic, pentru care taxa este de 200 lei) poate fi plătită online aici. Există şi posibilitatea înscrierii direct la secretariatul facultăţii. Dacă se optează pentru înscrierea direct la secretariatul facultăţii, programul de lucru este
    • Luni-Vineri: 9:00-14:00
    • Sâmbătă-Duminică: 9:00-12:00
  • Susţinerea probelor: 18-19 septembrie 2023 (online). Candidaţii vor primi invitaţia de participare pe adresa de email din fişa de înscriere.
  • Afişarea rezultatelor: 20 septembrie 2023
  • Facultatea de Fizică va comunica în mod constant informaţii legate de admiterea din această sesiune pe website-ul dedicat admiterii www.fizica.unibuc.ro/Fizica/Admitere/Master.

       Actele necesarePROGRAME DE STUDII, DOMENIUL FIZICĂ
 

Pentru toate programele de masterat organizate de Facultatea de Fizică admiterea constă într-o probă orală - interviu

Candidaţilor li se va cere o scurtă prezentare a lucrării de licenţă (format .ppt sau .pdf) urmată de o sesiune de întrebări.

Nota minimă de admitere este 6 (şase).

Documentele care reglementează admiterea la studii universitare de master pentru anul universitar 2023-2024, la Universitatea din București, sunt disponibile aici

Nr. Crt.

Domeniul de studii de master

Programul de studii
universitare de master

Buget

Romi

Domenii
prioritare
de dezvoltare
a României

Locuri
destinate
formării
cadrelor
didactice

Total buget

Locuri
cu taxă

Total

Data concursului
de admitere
1. Fizică Fizica atomului, nucleului, particulelor elementare, astrofizică şi aplicaţii (FANPEAA)

0

0

0

 

0

37

37

18 septembrie 2023, sala D2-31, etaj 2 
2. Fizică Fizică medicală (FM) 3 1 0   4 34 38 18 septembrie 2023, sala D2-31, etaj 2 
3. Fizică Fizica materialelor avansate şi nanostructuri (FMAN)/ Physics of Advanced Materials and Nanostructures 1 0 0   1 40 41 18 septembrie 2023, sala D2-31, etaj 2 
4. Fizică Fizica mediului şi a polimerilor ecologici (FMPE) 4 0 0   4 41 45 18 septembrie 2023, sala D2-31, etaj 2 
5. Fizică Fizică teoretică şi computaţională (FTC)/ Theoretical and Computational Physics 1 0 0   1 39 40 18 septembrie 2023, sala D2-31, etaj 2 
6. Fizică Fotonică, plasmă și laseri / Photonics, plasma and lasers 2 0 2   4 40 44 18 septembrie 2023, sala D2-31, etaj 2 
7. Fizică-Chimie Surse de energie regenerabile şi alternative (SERA) Interdisciplinar (fizică-chimie) 5 0 0   5 40 45 18 septembrie 2023, sala D2-31, etaj 2 
8. Fizică Master didactic
Mai multe informaţii găsiţi aici: https://admitere.unibuc.ro/masterat-didactic/
    0 0 0   0
  TOTAL   16 1 2 0 19  271  290  

 


FACULTATEA
DE
FIZICĂ

PREZENTARE VIDEO
INFORMAŢII PUBLICE
PERFECTIONARE
CONCURSURI
© Facultatea de Fizică - Universitatea din Bucureşti