UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
FACULTATEA DE FIZICĂ


Admiterea în anul universitar 2023-2024


       Calendarul admiterii, sesiunea iulie 2023

  • Înscrieri: calendarul va fi anunțat în curând. Pentru a veni în sprijinul candidaţilor, Universitatea din Bucureşti oferă posibilitatea depunerii online a actelor necesare înscrierii. Există şi posibilitatea înscrierii direct la secretariatul facultăţii.
  • Susţinerea probelor: iulie 2022
  • Afişarea rezultatelor: iulie 2022
  • Facultatea de Fizică va comunica în mod constant informaţii legate de admiterea din această sesiune pe website-ul dedicat admiterii www.fizica.unibuc.ro/Fizica/Admitere/Master.

       Actele necesarePROGRAME DE STUDII, DOMENIUL FIZICĂ
 

Pentru toate programele de masterat organizate de Facultatea de Fizică admiterea constă într-o probă orală - interviu

Candidaţilor li se va cere o scurtă prezentare a lucrării de licenţă (format .ppt sau .pdf) urmată de o sesiune de întrebări.

Nota minimă de admitere este 6 (şase).

Documentele care reglementează admiterea la studii universitare de master pentru anul universitar 2022-2023, la Universitatea din București, sunt disponibile aici

Nr. Crt.

Domeniul de studii de master

Programul de studii
universitare de master

Buget

Rromi

Domenii
prioritare
de dezvoltare
a României

Locuri
destinate
formării
cadrelor
didactice

Total buget

Locuri
cu taxă

Total

Data concursului
de admitere
1. Fizică Fizica atomului, nucleului, particulelor elementare, astrofizică şi aplicaţii (FANPEAA)

amfiteatrul A1 
2. Fizică Fizică medicală (FM) amfiteatrul A1 
3. Fizică Fizica materialelor avansate şi nanostructuri (FMAN)/ Physics of Advanced Materials and Nanostructures amfiteatrul A1 
4. Fizică Fizica mediului şi a polimerilor ecologici (FMPE) amfiteatrul A1 
5. Fizică Fizică teoretică şi computaţională (FTC)/ Theoretical and Computational Physics amfiteatrul A1 
6. Fizică Optică, laseri şi aplicaţii (OLA) amfiteatrul A1 
7. Fizică-Chimie Surse de energie regenerabile şi alternative (SERA) Interdisciplinar (fizică-chimie) amfiteatrul A1 
7. Fizică Master didactic
  TOTAL    

 


FACULTATEA
DE
FIZICĂ

PREZENTARE VIDEO
INFORMAŢII PUBLICE
PERFECTIONARE
CONCURSURI
© Facultatea de Fizică - Universitatea din Bucureşti