UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
FACULTATEA DE FIZICĂ


Consiliul Facultății de Fizică

Componenţa Consiliului Facultăţii de Fizică

Minute ale ședințelor consiliului


Comisia de evaluare şi asigurarea calităţii din Facultatea de Fizică

Raport de autoevaluare (2022 – 2023)

Fișă sintetică a procesului de evaluare din facultate

Metodologia de evaluare a cadrelor didactice din Facultatea de Fizică

Metodologia de evaluare a cadrelor didactice din Facultatea de Fizică - anexe (formulare de evaluare)

Componenţa Comisiei de Evaluare şi asigurarea calităţii din Facultatea de Fizică
Acordarea gradațiilor de merit
Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru acordarea gradațiilor de merit
Planuri strategice şi operaţionale pentru perioada 2020-2024

Planul strategic pentru perioada 2020 – 2024

Planul operaţional pentru anul 2023


FACULTATEA
DE
FIZICĂ

PREZENTARE VIDEO
INFORMAŢII PUBLICE
PERFECTIONARE
CONCURSURI
© Facultatea de Fizică - Universitatea din Bucureşti