UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
FACULTATEA DE FIZICĂ


Fișă sintetică a procesului de evaluare la nivel de facultate

Metodologia de evaluare a cadrelor didactice din Facultatea de Fizică

Metodologia de evaluare a cadrelor didactice din Facultatea de Fizică - anexe (formulare de evaluare)


Acordarea gradațiilor de merit
Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului pentru acordarea gradațiilor de merit
Comisia de Evaluare şi asigurarea calităţii din Facultatea de Fizică
Componenţa Comisiei de Evaluare şi asigurarea calităţii din Facultatea de Fizică
Consiliul Facultății de Fizică
Componenţa Consiliului Facultăţii de Fizică
Planuri strategice şi operaţionale pentru perioada 2020-2024

Planul strategic pentru perioada 2020 – 2024

Planul operaţional pentru anul 2023


Raport de autoevaluare
2021 – 2022


FACULTATEA
DE
FIZICĂ

PREZENTARE VIDEO
INFORMAŢII PUBLICE
CONCURSURI
© Facultatea de Fizică - Universitatea din Bucureşti