UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
FACULTATEA DE FIZICĂ


ORAR SEMESTRUL al II-lea
ANUL UNIVERSITAR 2022-2023

orar ANUL I
orar ANUL al II-lea
orar ANUL al III-lea
orar ANUL al IV-lea
orar MASTERAT, ANUL I
orar MASTERAT, ANUL al II-lea

Calculatoare și Tehnologia Informației - Facultatea de Matematică și Informatică

 


 

NOTĂ


Sunt posibile modificări ale orarului  în cazul tuturor anilor de studiu. Urmăriți anunțurile de pe aceasta pagină și de la avizierul facultății.
În prezent, în Facultatea de Fizică activitățile didactice se desfășoară față-în-față.


Legendă:
FT – Fizică tehnologică, FI – Fizică informatică, F – Fizică, FM – Fizică medicală
DFC – Disciplină facultativă (pentru susținerea examenului este necesară cerere)

Anii I - III
Sg1 și Sg2 se referă la subgrupa 1 sau 2. Subgrupele se stabilesc în funcție de regulile fiecărei grupe, încercând să se păstreze un număr aproximativ egal de studenți în fiecare subgrupă. În orar, delimitarea cursurilor și laboratoarelor pe subgrupe/ specializări se face numai unde este necesar.
"Pedagogia", ,,Didactica fizicii” și ,,Managementul clasei de elevi’’ sunt discipline din modulul „Departamentului pentru pregătirea personalului didactic” (opțional).
Disciplina obligatorie "Educație fizică și sport" (1oră/ săptămână pentru anul I și 201 Fizică tehnologică) nu a fost inserată în orar.

Anul III, seria I, grupa 301 F + FI : studenții de la specializările Fizică și Fizică informatică pot opta să urmeze fie „Dispozitive și circuite electronice”, fie „Introducere în nanotehnologii” din cadrul cursului opțional (a se vedea planul de învățământ). Pentru 302 FT, ambele discipline sunt obligatorii.

Masterat
O parte din cursurile cuprinse în planul de învățământ nu sunt incluse în orar, iar altele pot suferi modificări. În majoritatea cazurilor acestea vor fi stabilite direct cu studenții.


FACULTATEA
DE
FIZICĂ

PREZENTARE VIDEO
INFORMAŢII PUBLICE
CONCURSURI
© Facultatea de Fizică - Universitatea din Bucureşti