UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
FACULTATEA DE FIZICĂ


ADMITERE 2023 - Studii universitare de master

Rezultatele concursului de admitere la studii universitare de master, sesiunea septembrie 2023

Candidații admiși sunt invitați la secretariatul facultății, în perioada 21 - 26 septembrie, zilnic în intervalul 9:00 - 14:00, pentru a depune documentele încărcate pe platforma admiterii și a semna fișa de înscriere (a se vedea lista aici).
Candidații admiși pe locuri finanțate de la buget trebuie să depună în original actele de studii obținute anterior (diploma de licență/inginer și diploma de bacalaureat).


ADMITERE 2023 - Studii universitare de licență

Rezultatele concursului de admitere la studii universitare de licență, sesiunea septembrie 2023


Cazări 2023-2024

Numarul locurilor de cazare disponibile pentru anul universitar 2023-2024 sunt 

Toate informațiile legate de modalitatea de desfășurare a întregului proces de cazare la Facultatea de Fizica se găsesc la acest link.

Program cazare efectivă a studenților în cămine pe baza listelor de repartizare transmise de către facultăți

 • Luni 25.09, 10:00-14:00 – Licență anul I și II
 • Marți 26.09, 10:00-14:00 – Master anul I și II
 • Miercuri 27.09, 13:00-18:00 – Licență anul III și IV
 • Joi 28.09, 13:00-18:00 – Doctorat
 • Vineri 29.09, 10:00-16:00 – excepții
 • Sâmbătă 30.09, 10:00-14:00 - Licență anul I

Pentru cazare, studentul se prezintă la administrația căminelor, cu sediul în căminul G2 etaj 1, cu documentele necesare:

 • copie a actului de identitate
 • 2 fotografii tip CI
 • adeverința care să ateste calitatea de copil de cadru didactic sau didactic auxiliar, în activitate, respectiv documente doveditoare a gradului de handicap/calității de orfan/plasament familial

IMPORTANT: cererile de cazare se generează după completarea formularului disponibil aici

Observaţie: Studenţii din anul I  şi cei care nu au mai beneficiat de cazare în cămine vor fi repartizaţi în camere de către comisia de cazare.

După completarea formularului on-line, la adresa de e-mail pe care o veți declara, veți primi cererea de cazare (care va avea acest format link ) , completată cu toate datele declarate de dumneavoastră, în format PDF. Adresa e-mail de la care veți primi cererea completată este: cazari@fizicieni.ro

Va rugăm să verificați corectitudinea tuturor datelor care apar în cererea atașată mesajului, să semnați în ambele locuri și s-o transmiteți pe e-mail la adresa: cazari@fizicieni.ro

 

Pentru anul universitar 2023-2024 cazările vor respecta calendarul general al Universității din București.

Repartizarea locurilor în căminele Facultății de Fizică se va face în conformitate cu metodologia privind cazarea în căminele Universității din București.

Cererile de cazare se vor transmite electronic. Cererile vor putea fi transmise prin e-mail si completând formularul on-line. În zilele următoare o sa revenim cu informații legate de a link-ul la care se va putea accesa pentru completarea cererii de cazare on-line si cu adresa de e-mail la care sa fie trimisa.

De asemenea, în zilele urmatoare o sa revenim cu informații cu privire la calendarul detaliat după care se vor realiza cazările la Facultatea de Fizică.


Sesiunea de toamnă, 1-17 septembrie 2023
Programarea examenelor în sesiunea de toamnă este disponibilă aici.
International Masterclass ATLAS – W-Path

În data de 18 martie 2023, Facultatea de Fizică a Universității din București organizează împreună cu Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică și Inginerie Nucleară - Horia Hulubei (IFIN-HH) și European Organization for Nuclear Research (CERN), evenimentul

,,International Masterclasses ATLAS – W-Path’’

în cadrul programelor „International Master Classes – hands on particle physics” ale International Particle Physics Outreach Group (IPPOG). Evenimentul este dedicat elevilor de liceu, având ca scop introducerea acestora în experimentele de fizica particulelor de la CERN. Elevii vor audia lecții introductive de fizica particulelor și vor analiza date reale în laboratoarele de calcul ale Facultății de Fizică. La finalul zilei, se vor conecta online cu cercetătorii de la CERN, dar și cu elevii din alte țări care participa la același experiment, pentru a își prezenta rezultatele.

Programul evenimentului


ORAR semestrul al II-lea (anul universitar 2022-2023)
Orarul curent și actualizările ulterioare pot fi consultate pe pagina web dedicată.

SELECȚIE mobilități de formare profesională pentru cadre didactice, finanțate prin granturi SEE (Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European), în Facultatea de Fizică în cadrul proiectului 21-MOB-0014 (01.02.2022-31.07.2023)

O mobilitate de formare profesională (min. 2 zile – max. 14, pentru fiecare stagiu); grant individual: 250 euro/zi (subzistență) și 360 euro (transport pentru destinația Oslo University).

Pentru mai multe detalii acesati: https://www.fizica.unibuc.ro/Fizica/Mobilitate/


Structura anului academic 2022-2023
Structura anului academic 2022-2023 pentru Facultatea de Fizică
Romania@CERN - Open Symposium 2023
Facultatea de Fizică și Institutul de Fizică Atomică vă invită să participați la evenimentul Romania@CERN - Open Symposium 2023, care va avea loc în data de 11 ianuarie 2023. Evenimentul este dedicat aniversării a 10 ani de la înființarea Comitetului Științific Internațional Consultativ România - CERN.
Activitățile din cadrul simpozionului se vor desfășura după următorul program:
 • 10:00 - 14:00 - Facultatea de Fizică, Universitatea din București, Amifiteatrul 3
 • 14:00 - 19:00 - Institutul de Fizică Atomică (Sala Consiliu, Etaj 9)
Agenda evenimentului poate fi consultată aici.
Înregistrarea se poate face accesând această pagină.
Cursuri de certificare pentru profesia didactică - nivelul II

Cursuri de certificare pentru profesia didactică - nivelul I
Înscrieri pentru cursuri de certificare pentru profesia didactică, pe parcursul studiilor de licență
ORAR semestrul I (anul universitar 2022-2023)
Orarul este provizoriu. Sunt posibile modificări ale orarului în cazul tuturor anilor de studiu. Urmăriți anunțurile de pe pagina web dedicată.

Practică de cercetare în cadrul proiectului ,,De la Student la Antreprenor”

În cel de-al II-lea semestru al anului universitar 2022-2023, continuă înscrierile în cadrul proiectului ,,De la student la antreprenor”, în care Universitatea din București este partener.

Formular de înscriere rapidă - Proiect POCU „De la student la antreprenor"

Pentru mai multe detalii despre criteriile de eligibilitate ale studenților din programele de studii de la licență și masterat și oportunitățile pentru practică de cercetare, consultați pagina web dedicată.


FACULTATEA
DE
FIZICĂ

PREZENTARE VIDEO
INFORMAŢII PUBLICE
CONCURSURI
© Facultatea de Fizică - Universitatea din Bucureşti