UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
FACULTATEA DE FIZICĂ


Posturile didactice vacante scoase la concurs în semestrul II al anului universitar 2021/2022, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, nr. 391, din 27.04.2022
 

Nr. crt. Departamentul Funcţia Poziţia în statul de funcţii Discipline de concurs Domeniul Candidaţi Tematică Data concurs Rezultat
1. Departamentul de Structura materiei, Fizica atmosferei şi a Pământului, Astrofizică Lector universitar 22 - Metode de detecție în Fizica atomului, nucleului,
particulelor elementare și Astrofizică
- Aparatură electronică medicală
- Fizica nucleului
- Interacțiile particulelor ionizante cu materia
- Nuclear Physics
Fizică Mihaela PÂRVU
CV
Fişă de verificare
Declaratie de incompatibilitate
- Proprietăți fundamentale ale nucleelor. Forțe nucleare. Modele de structură nucleară (modelul picaturii de lichid, modelul Fermi, modelul de pături nucleare, modele unificate)/ Fundamental properties of nuclei. Nuclear Forces. Nuclear structure models (Liquid Drop Model, Fermi Model, Nuclear shell model, unified models).
- Particule elementare. Proprietăți și criterii de clasificare/Elementary particles. Properties and classification criteria
- Interacțiile radiațiilor nucleare cu materia. Descrieri generale pentru diferite tipuri de radiații (fotoni, neutroni, particule incarcate grele si usoare)/ Interactions of nuclear radiation with matter. General descriptions of radiation types (photons, neutrons, heavy and light charged particles)
- Principii de detecție în Fizica nucleară și a particulelor elementare/Detection principles in nuclear and elementary particles Physics
- Structura unui detector. Citerii de clasificare. Proprietățile și funcțiile detectorilor. Tipuri de detectori/Detector structure. Detector clasification criteria. Properties and functions of the detectors. Detector types Prelucrarea datelor experimentale/Processing of experimental data
- Elemente de dozimetrie și protectie la radiații/Fundamentals of Dosimetry and radiation protection  - Metode și echipamente nucleare în Medicină. Baze fizice. Aplicații/Nuclear methods and equiments in Medicine. Physics principles. Applications.
28 iunie 2022,  ora 10:00,  Amfiteatrul A4 Admis
  Electricitate, Fizica Solidului și Biofizică Lector universitar 19 Dispozitive și circuite electronice;
Instrumentație virtuală și achiziție de date;
Elemente de electronică analogică;
Electronică.
Fizică Bogdan BIŢĂ
CV
Fişă de verificare
Declaratie de incompatibilitate
- Tehnici experimentale în fizica modernă. Traductori şi achiziţia automată de date
- Protocoale de comunicare hardware si software. 
- Aplicaţii software – mediul de programare LabVIEW. Instrumente virtuale. Structuri, subprograme, lucrul cu fişiere, interfaţa cu alte limbaje de programare.
- Arhitectura VISA. Configurarea şi controlul unui bus GPIB. Configurarea şi controlul unui bus RS485. Condiţionarea semnalelor electrice şi prelucrarea de date.
- Conectivitatea calculatorului la senzori şi actuatori. Achiziţia semnalelor. Calculator personal şi dispozitive externe. Configuraţii hardware. Comunicarea și stocarea datelor
- Surse de semnal
- Tranzistori bipolari si tranzistori cu efect de camp.
- Reactia in circuitele electronice.
- Amplificatoare operationale
- Filtre si Oscilatoare
- Logica digitala si Dispozitive logice programabile
- Familiile logice TTL si CMOS; Interfatarea lor
- Circuite logice secventiale
 
1 iulie 2022, ora 12:00, sala D2-21 etaj 2 Admis
2. Fizică Teoretică, Matematici, Optică, Plasma, Laseri Lector universitar 23 Numerical Methods in Quantum Mechanics
Methods and techniques for preparing scientific presentations / History of Physics
Istoria fizicii/ Metode și tehnici de prezentare a rezultatelor în fizică
Mecanică cuantică
Teoria grupurilor şi aplicaţii în fizică
Mecanică analitică
Theory of hadronic matter in extreme conditions and quark-gluon plasma
Arhitectura sistemelor de calcul
Fizică Andreea CROITORU
CV
Fişă de verificare
Declaratie de incompatibilitate
- Principiile mecanicii cuantice, ecuația Schrödinger și aplicații.
- Teoria perturbațiilor independente de timp
- Rezolvarea numerica a ecuatiei Schrodinger independente de timp pentru sisteme unidimensionale
simple; determinarea nivelelor legate, antilegate si a rezonantelor.
- Simetrii discrete. Grup de rotație în mecanica cuantică. Operatori tensoriali. Teorema Wigner-
Eckart.
- Principiul invarianței la transformări de etalonare locale. Derivata covariantă. Interacțiile
fundamentale în cazul grupurilor de etalonare U(1), SU(2) și SU(3).
- Formalismul lagrangian
- Formalismul hamiltonian
- LaTeX: Noțiuni fundamentale de redactare. Formule matematice, tabele, grafice. Pachete, clase de
documente
- Instructiuni de atribuire și tipuri de date în limbajele de asamblare x86/x64
3 iulie 2022,  ora 11:30,  Amfiteatrul A3 Admis
3. Fizică Teoretică, Matematici, Optică, Plasma, Laseri Asistent universitar 28 Thermodynamics and Statistical Physics
Termodinamica și fizica statistica
Introduction to quantum theory of fields and elementary particles
Metode de simulare în Fizică
Simulation methods in physics
Programarea calculatoarelor (C, C++)
Simulation methods in theoretical physics
Methods and techniques for preparing scientific presentations / History of Physics
Prelucrarea datelor fizice și metode numerice
Fizică Ştefan GHINESCU
CV
Fişă de verificare
Declaratie de incompatibilitate
- Distributiile Bose-Einstein si Fermi-Dirac
- Ansambluri statistice de echilibru (micro-canonic, canonic, grand-canonic)
- Isotermele Van der Waals, regula lui Maxwell
- Principiul invarianței la transformări de etalonare locale. Derivata covariantă. Interacțiile
fundamentale în cazul grupurilor de etalonare U(1), SU(2) și SU(3)
- Ruperea spontană a unei simetrii globale. Teorema Goldstone
- Limbajele C/C++: evoluție, caracteristici generale. Structura unui program C++
- Metode numerice pentru calculul integralelor
- Metode numerice pentru rezolvarea ecuatiilor diferentiale ordinare și a celor cu derivate parțiale
- Metode de simulare Monte Carlo.
- LaTeX: Noțiuni fundamentale de redactare. Formule matematice, tabele, grafice. Pachete, clase de
documente
3 iulie 2022,  ora 14:00,  Amfiteatrul A3 Admis

Regulament de desfăşurare a concursurilor în Facultatea de Fizică şi criteriile specifice
Concursurile de ocupare a posturilor didactice şi de cercetare în Facultatea de Fizică se desfăşoară în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi a metodologiei proprii a Universităţii din Bucureşti, disponibilă aici.

La acestea se adaugă cerinţele şi criteriile specifice din Regulamentul de organizare a concursurilor în Facultatea de Fizică.

Dosarul de concurs

Termenele de depunere a dosarelor şi atribuţiile aferente posturilor scoase la concurs sunt disponibile aici.

Formulare:

FACULTATEA
DE
FIZICĂ

PREZENTARE VIDEO
INFORMAŢII PUBLICE
PERFECTIONARE
CONCURSURI

Cauta in site


© Facultatea de Fizică - Universitatea din Bucureşti