UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
FACULTATEA DE FIZICĂ


ELVEȚIA – burse acordate în baza adresei Ministerului Afacerilor Externe nr. E1-1/2921/19.08.2022, înregistrată la A.C.B.S. cu nr. 802/22.08.2022

Agenția de Credite și Burse de Studii vă aduce la cunoștință oferta de burse pentru anul universitar 2023/2024, acordate de Confederația Elvețiană:
- Burse de cercetare;
- Burse pentru doctorat;
- Burse postdoctorale.
- Burse de masterat pentru arte.

Mai multe informatii!...


Burse 2021-2022


Calendar pentru acordarea burselor şi altor forme de sprijin pentru studenţii Universității din București, licență și masterat în anul universitar 2021 – 2022

Informații cu privire la bursele sociale

Salariul minim net pe economie în funcție de nivelul de studii

Metodologia pentru acordarea burselor şi altor forme de sprijin pentru studenţii Universităţii din Bucureşti, licenţă şi masterat

Cererile și documentele justificative se depun la Secretariatul facultății, în format fizic, sau electronic la adresa secretariat@fizica.unibuc.ro.

Declaraţie acceptare bursă

Declaraţie bursă sociala

Criteriu suplimentar de distribuire a fondului de burse

Criterii departajare burse

Criterii burse performanţă licenţă

Criterii burse performanţă master

Clarificare venit minim net

Cerere bursă socială

Cerere bursa de performanţă

Fondul de burse pentru anul universitar 2021-2022

Cuantumul burselor pentru anul universitar 2021-2022

Important!!! Dacă doi sau mai mulți coautori la aceeași lucrare publicată sunt studenți care solicită bursă de performanță, punctajele de la criteriile a) și b) din criteriile de evaluare a dosarelor depuse pentru bursele de performanţă se vor împărți la numărul de coautori care aplică la acest tip de bursă.


FACULTATEA
DE
FIZICĂ

PREZENTARE VIDEO
INFORMAŢII PUBLICE
PERFECTIONARE
CONCURSURI

Cauta in site


© Facultatea de Fizică - Universitatea din Bucureşti