UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI
FACULTATEA DE FIZICĂ


Calendarul admiterii pentru master didactic din sesiunea Septembrie 2022


Rezultatele concursului de admitere la studii universitare de master, sesiunea iulie 2022

IMPORTANT! - O nouă sesiune de admitere va fi deschisă în septembrie, pentru ocuparea locurilor rămase disponibile la această etapă.


Admiterea în anul universitar 2022-2023


       Calendarul admiterii, sesiunea septembrie 2022

  • Înscrieri: 1-16 septembrie 2022. Pentru a veni în sprijinul candidaţilor, Universitatea din Bucureşti oferă posibilitatea depunerii online a actelor necesare înscrierii - accesați admitere.fizica.unibuc.ro. Există şi posibilitatea înscrierii direct la secretariatul facultăţii. Dacă se optează pentru înscrierea direct la secretariatul facultăţii, programul de lucru este
    • Luni-Vineri: 9:00-14:00
    • Sâmbătă-Duminică: 9:00-12:00
  • Susţinerea probelor: 17 - 20 septembrie 2022
  • Afişarea rezultatelor: 21 septembrie 2022
  • Facultatea de Fizică va comunica în mod constant informaţii legate de admiterea din această sesiune pe website-ul dedicat admiterii www.fizica.unibuc.ro/Fizica/Admitere/Master.

       Actele necesarePROGRAME DE STUDII, DOMENIUL FIZICĂ
 

Pentru toate programele de masterat organizate de Facultatea de Fizică admiterea constă într-o probă orală - interviu

Candidaţilor li se va cere o scurtă prezentare a lucrării de licenţă (format .ppt sau .pdf) urmată de o sesiune de întrebări.

Nota minimă de admitere este 6 (şase).

Documentele care reglementează admiterea la studii universitare de master pentru anul universitar 2022-2023, la Universitatea din București, sunt disponibile aici

Nr. Crt.

Domeniul de studii de master

Programul de studii
universitare de master

Buget

Rromi

Domenii
prioritare
de dezvoltare
a României

Locuri
destinate
formării
cadrelor
didactice

Total buget

Locuri
cu taxă

Total

Data concursului
de admitere
1. Fizică Fizica atomului, nucleului, particulelor elementare, astrofizică şi aplicaţii (FANPEAA)

1

0

0

0

1

10

11

19 septembrie 2022
ora 10:00,
amfiteatrul A1 
2. Fizică Fizică medicală (FM) 0 1 0 0 1 7 8 19 septembrie 2022
ora 10:00,
amfiteatrul A1 
3. Fizică Fizica materialelor avansate şi nanostructuri (FMAN)/ Physics of Advanced Materials and Nanostructures 5 0 2 0 7 10 17 19 septembrie 2022
ora 10:00,
amfiteatrul A1 
4. Fizică Fizica mediului şi a polimerilor ecologici (FMPE) 2 0 0 0 2 10 12 19 septembrie 2022
ora 10:00,
amfiteatrul A1 
5. Fizică Fizică teoretică şi computaţională (FTC)/ Theoretical and Computational Physics 1 0 0 0 1 10 11 19 septembrie 2022
ora 10:00,
amfiteatrul A1 
6. Fizică Optică, laseri şi aplicaţii (OLA) 6 0 2 0 8 10 18 19 septembrie 2022
ora 10:00,
amfiteatrul A1 
7. Fizică-Chimie Surse de energie regenerabile şi alternative (SERA) Interdisciplinar (fizică-chimie) 0 0 0 0 0 8 8 19 septembrie 2022
ora 10:00,
amfiteatrul A1 
7. Fizică Master didactic 0 0 0 4 4 0 4
  TOTAL   15 1 4 4 24 65 89  

 


FACULTATEA
DE
FIZICĂ

PREZENTARE VIDEO
INFORMAŢII PUBLICE
PERFECTIONARE
CONCURSURI

Cauta in site


© Facultatea de Fizică - Universitatea din Bucureşti