UNIVERSITATEA
DIN
BUCUREŞTI

FACULTATEA
DE
FIZICĂ


PREZENTARE VIDEO
INFORMAŢII PUBLICE
CONCURSURI
Cauta in site


Universitatea din Bucureşti, prima poziţie pe plan naţional în clasamentul QS 2018
şi prima universitate din România în FIZICĂ şi CHIMIE

Acasa

Share

Noutăţi


ORAR semestrul al II-lea (anul universitar 2018-2019)

Sunt posibile modificări ale orarului în cazul tuturor anilor de studiu. Urmăriți anunțurile de la avizierul facultății și de pe pagina web dedicată.

SELECTIE MOBILITATI CADRE DIDACTICE PROGRAM ERASMUS

Facultatea de Fizica are alocata 1 mobilitate pentru cadre didactice in programul Erasmus (Teaching Assignements-TA) pentru anul academic 2018-2019.
Poate participa orice angajat cu contract de munca in UB pentru activitati de predare.
Selectia se va face pe baza depunerii unui dosar inregistrat la secretariatul facultatii si care trebuie sa contina:
1. Cererea de deplasare, care sa contina datele personale (grad didactic, vechime in predare, CNP, telefon, email), destinatia, perioada aproximativa, numarul orelor de predare (minim 8) si declaratie daca ati mai participat sau nu la o deplasare TA in ultimii 3 ani,
2. Planul de predare (numarul si titlurile lectiilor),
3. Un scurt CV (Europass in Engleza).
Includerea unei scrisori de invitatie din partea institutiei gazda (cu mentiunea ca profesorul invitat va tine 8 ore de predare) este un lucru pozitiv, dar nu este obligatoriu.
Mai multe informatii!...

Premii obţinute de membri ai comunităţii academice din Facultatea de Fizică

Ca o recompensă a performanţelor academice şi de cercetare, cadre didactice din Facultatea de Fizică au obţinut premii acordate de Academia Română şi de Senatul Universităţii din Bucureşti, în cadrul ceremoniilor de premiere din decembrie 2018:

PREMIILE ACADEMIEI ROMÂNE
ŞTIINŢE FIZICE
 1. Premiul „Dragomir Hurmuzescu“
  Grupul de lucrări: Contribuţii la studiul teoretic al proprietăţilor optice neliniare ale gropilor cuantice şi ale punctelor cuantice sub acţiunea diferitelor câmpuri externe şi a impurităţilor
  Autor: Conf.univ.dr. Doinița BEJAN
 2. Premiul „Radu Grigorovici“
  Grupul de lucrări: Efectul superradiativ în rețeaua bidimensională de fosforenă în câmp magnetic perpendicular
  Autor: Drd. Bogdan OSTAHIE
ŞTIINŢE GEONOMICE
 1. Premiul „Ştefan Hepites“
  Lucrarea: Paleomagnetism of the Upper Miocene-Lower Pliocene lavas from the East Carpathians: contribution to the palaosecular variation of geomagnetic field
  Autori: Dr. Mădălina VIŞAN, Prof.univ.dr. Cristian G. PANAIOTU, Conf.univ.dr. Cristian NECULA şi Conf.univ.dr. Anca DUMITRU
Câştigători ai Premiilor anuale ale Senatului Universității din București, ediţia a II-a
 1. CEA MAI BUNĂ TEZĂ DE DOCTORAT – Domeniul Științe exacte și inginerie
  „Studii privind comportarea fluidelor în câmp de radiție laser”, autor Mihai BONI, coordonator prof. univ. dr. Mihail-Lucian Pascu, de la Facultatea de Fizică
 2. AUTORUL/PROIECTUL/ECHIPA DE CERCETARE CU CEA MAI MARE CONTRIBUȚIE ȘTIINȚIFICĂ CU IMPACT ÎN SOCIETATE – Domeniul Științe exacte și inginerie
  Centrul de cercetare 3Nano - SAE, Nanoştiinţe - surse alternative de energie, Facultatea de Fizică

 
 
© University of Bucharest - Faculty of Physics