UNIVERSITATEA
DIN
BUCUREŞTI

FACULTATEA
DE
FIZICĂ


PREZENTARE VIDEO
INFORMAŢII PUBLICE
PERFECTIONARE
CONCURSURI
Cauta in site


Universitatea din Bucureşti, prima poziţie pe plan naţional în clasamentul QS 2018
şi prima universitate din România în FIZICĂ şi CHIMIE

Acasa -> Concursuri

Share

ARATĂ TOT

Concursuri


Posturile didactice vacante scoase la concurs în semestrul al doilea al anului universitar 2019/2020, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, nr. 306, din 15.04.2020

Nr. crt. Departamentul Funcţia Poziţia în statul de funcţii Discipline de concurs Domeniul Candidaţi Tematică Data concursului Rezultat
1. Departamentul de Electricitate, Fizica solidului şi Biofizică Conferenţiar universitar 12 - Dispozitive şi circuite electronice;
- Instrumentaţie virtuală şi achiziţie de date;
- Elemente de electronică analogică;
- Electronică.
Fizică Adrian RADU
CV
Fişă verificare
Declaraţie
TEMATICĂ 14 septembrie 2020,
ora 16:00,
amfiteatrul A1
Admis
2. Departamentul Structura materiei, Fizica atmosferei şi a Pământului, Astrofizică Lector universitar 27 - Sisteme cu microprocesoare;
- Calculatoare numerice;
- Fizica reactorilor nucleari;
- Metode şi echipamente de investigare a mediului.
Fizică Alecsandru Vladimir CHIROŞCA
CV
Fişă verificare
Declaraţie
TEMATICĂ 11 septembrie 2020,
ora 10:00,
sala A4
Admis
3. Departamentul de Fizică Teoretică, Matematici, Optică, Plasmă şi Laseri Lector universitar 21 - Mecanică cuantică;
- Aplicaţii moderne ale teoriei sistemelor de mai multe particule/ Modern applications of many body systems theory;
- Numerical Methods in Quantum Mechanics;
- Electrodinamică şi teoria relativităţii;
- Fizica plasmei şi aplicaţii/Plasma Physics and Applications;
- Fizica plasmei şi aplicaţii;
- Fizica plasmei;
- Methods and techniques for preparing scientific presentations / History of Physics;
- Metode computaţionale moderne în fizică / Modern computational methods in physics.
Fizică Dragoş Iustin PALADE
CV
Fişă verificare
Declaraţie
TEMATICĂ 11 septembrie 2020,
ora 13:30,
amfiteatrul A1
Admis


Posturile didactice vacante scoase la concurs în semestrul II al anului universitar 2018/2019, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, nr. 456, din 3.05.2019

Nr. crt. Departamentul Funcţia Poziţia în ştatul de funcţii Discipline de concurs Domeniul Candidaţi Tematică Data concurs Rezultat
1. Departamentul de Structura materiei, Fizica atmosferei şi a Pământului, Astrofizică Lector universitar 20 Fizica moleculara, Economia hidrogenului I, Pile de combustie, Surse regenerabile de energie 3 - bazele auditului energetic/bazele auditului de mediu, Capitole speciale de termodinamica, fenomene de transport Fizică Sanda Voinea
CV
Fişă de verificare
Declaratie de incompatibilitate
TEMATICĂ 4 iulie 2019 sala: A4, ora 10:00 Admis
2. Fizică Teoretică, Matematici, Optică, Plasma, Laseri Conferenţiar universitar 12 Spectroscopia optica a starilor condensate, Spectroscopy and Lasers, Optica, Spectroscopia plasmei, Procese fizica in gaze ionizate. Fizică Iulian IONIŢĂ CV
Fişă de verificare
Declaratie de incompatibilitate
TEMATICĂ 3 iulie 2019, sala S11, ora 10:00 Admis
3. Fizică Teoretică, Matematici, Optică, Plasma, Laseri Lector universitar27 Optica; Teoria sistemelor nucleare si a reactiilor fotonucleare/Teory of nuclear systems and photonuclear reactions; Metode de simulare in fizica; Programarea calculatoarelor (C, C++); Mecanica cuantica; Termodinamica si fizica statistica; Electrodinamica si teoria relativitatii; Mecanica analitica; Istoria fizicii; Metode si tehnici de prezentare a rezultatelor in fizica; Mecanica cuantica avansata si fizica statistica cuantica/Advanced quantum mechanics. Quantum statistical physics. Fizică Mihai MARCIU
CV
Fişă de verificare
Declaratie de incompatibilitate
TEMATICĂ 3 iulie 2019, sala S11, ora 14:00 Admis
Regulament de desfăşurare a concursurilor în Facultatea de Fizică şi criteriile specifice

Concursurile de ocupare a posturilor didactice şi de cercetare în Facultatea de Fizică se desfăşoară în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi a metodologiei proprii a Universităţii din Bucureşti, disponibilă aici.

La acestea se adaugă cerinţele şi criteriile specifice din Regulamentul de organizare a concursurilor în Facultatea de Fizică.

Dosarul de concurs

Termenele de depunere a dosarelor şi atribuţiile aferente posturilor scoase la concurs sunt disponibile aici.

Formulare:
 
 
© University of Bucharest - Faculty of Physics