UNIVERSITATEA
DIN
BUCUREŞTI

FACULTATEA
DE
FIZICĂ


PREZENTARE VIDEO
INFORMAŢII PUBLICE
CONCURSURI
Cauta in site


Universitatea din Bucureşti, prima poziţie pe plan naţional în clasamentul QS 2018
şi prima universitate din România în FIZICĂ şi CHIMIE

Acasa -> Concursuri

Share

Concursuri


Posturile didactice vacante scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2018/2019

Nr. crt. Departamentul Funcţia Poziţia în ştatul de funcţii Discipline de concurs Domeniul Candidaţi Tematică Data concursului Rezultat
1. Departamentul de Structura materiei, Fizica atmosferei şi a Pământului, Astrofizică Profesor universitar 8 1). Filme subţiri polimere. Tehnici de depunere si proprietati fizice generale.
2). Polimerizarea in plasma. Caracteristici ale filmelor subtiri si parametrii fizici de control pentru depunere.
3). Introducere in fizica cristalelor lichide: stari de agregare, clasificare, proprietati generale si aplicatii tehnologice.
4). Tehnici de micro/nanolitografiere pentru filme subtiri polimere. Interactia cu materiale lichid cristaline si aliniamentul molecular superficial / in volum.
5). Dispozitive optice cu materiale lichid cristaline nematice (sisteme fluorescente si de tip LASER). Proprietati fizice si aplicatii.
6). Lasere organice DFB tunabile in lungime de unda din cristale lichide colesterice. Generalitati si aplicatii. Parametri fizici importanti ale acestor sisteme.
7). Afisaje cu materiale lichid cristaline (modul de functionare, proprietati fizice generale, avantaje si probleme tehnologice).
8). Metode fizice de investigare pentru filme subtiri polimere la scara micro/nanometrica.
9). Fenomene fizice de raspuns electro-optic in celule de cristale lichide nematice pentru aplicatii in industria afisajelor. Generalitati si parametri fizici importanti pentru sistem.
10). Metode de analiza pentru aliniamentul molecular in sisteme de cristale lichide (nematice/colesterice). Generalitati fizice si rezolutii posibile de atins.
Fizică Valentin BARNA
CV
Fişă verificare
Declaraţie
TEMATICĂ Miercuri 6 feb. 2019,
ora 10:00,
sala A4
Admis
2. Departamentul de Structura materiei, Fizica atmosferei şi a Pământului, Astrofizică Conferenţiar universitar 9 1. Interacţia radiaţiei cu materia
2. Procese fizice asociate comportării duale a electronului
3. Modele atomice de la fizica precuantică la atomi cu mai mulţi electroni
4. Spectre de vibraţie-rotaţie în domeniul IR ale moleculelor diatomice
5. Spectrometria în domeniul IR şi analiza vibraţională a moleculelor poliatomice
6. Spectrometrie de rezonanţă electronică paramagnetică
7. Rezonanţa electronică paramagnetică, hamiltonianul de spin
Fizică Ionuţ Vasile BERCU
CV
Fişă verificare
Declaraţie
TEMATICĂ Marţi, 5 feb 2019,
ora 11:00,
sala A4
Admis
3. Departamentul de Fizică Teoretică, Matematici, Optică, Plasma, Laseri Conferenţiar universitar 13 Interaction of laser radiation with matter/ Interacţia radiaţiei laser cu substanţa
Metode numerice în mecanica cuantică
Quantum Electrodynamics / Electrodinamică cuantică
Electrodinamica şi Teoria relativităţii
Fizică Mădălina BOCA
CV
Fişă verificare
Declaraţie
TEMATICĂ Marţi, 5 feb 2019,
ora 13:30,
sala S11
Admis
4. Departamentul de Structura materiei, Fizica atmosferei şi a Pământului, Astrofizică Asistent universitar 29 1. Proprietăţi fundamentale ale nucleelor. Forţe nucleare. Modele de structură nucleară (modelul picăturii de lichid, modelul Fermi, modelul de pături nucleare)
2. Particule elementare. Proprietăţi şi criterii de clasificare
3. Interacţiile radiaţiilor nucleare cu materia. Descrieri generale pe tipuri de radiaţii (fotoni, neutroni, particule încărcate grele şi uşoare)
4. Principii de detecţie în Fizica nucleară şi particule elementare
5. Prelucrarea datelor experimentale
6. Elemente de dozimetrie şi protecţie la radiaţii
7. Coduri de calcul în Fizica neutrinilor. Aplicaţii
Fizică Mihaela PÂRVU
CV
Fişă verificare
Declaraţie
TEMATICĂ Marţi, 5 feb 2019,
ora 13:00,
sala A4
Admis

Regulament de desfăşurare a concursurilor în Facultatea de Fizică şi criteriile specifice

Concursurile de ocupare a posturilor didactice şi de cercetare în Facultatea de Fizică se desfăşoară în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi a metodologiei proprii a Universităţii din Bucureşti, disponibilă aici.

La acestea se adaugă cerinţele şi criteriile specifice din Regulamentul de organizare a concursurilor în Facultatea de Fizică.

Dosarul de concurs

Termenele de depunere a dosarelor şi atribuţiile aferente posturilor scoase la concurs sunt disponibile aici.

Formulare:
Posturile didactice vacante scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2017/2018, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, nr. 1647, din 24.11.2017

Nr. crt. Departamentul Funcţia Poziţia în ştatul de funcţii Discipline de concurs Domeniul Candidaţi Tematică Data concursului Rezultat
1. Departamentul de Structura materiei, Fizica atmosferei şi a Pământului, Astrofizică Conferenţiar universitar 11 -Radiaţia solară şi bilanţul radiativ al Pământului; Analiza seriilor de timp cu aplicaţii în Fizica Atmosferei şi a Pământului; Fizica fenomenelor noroase; Fizică Cristian Constantin NECULA
CV
Fişă verificare
Declaraţie
TEMATICĂ 26 iunie 2018, ora 9:00
Sala: A4
Admis
2. Departamentul de Structura materiei, Fizica atmosferei şi a Pământului, Astrofizică Lector universitar 25 - Economia hidrogenului 3 - Fizico chimia materialelor stocatoare de hidrogen; Surse regenerabile de energie 2 - Tehnologii fotovoltaice, DSSC, PEMFC/bazele electrotehnicii-automatizări; Fizico chimia mediului; Metode de analiză fizico-structurală Economia hidrogenului 4 - pile de biocombustie; Senzori şi biosenzori în monitorizarea mediului - elemente de nanoecotehnologie. Fizică Adriana Elena BĂLAN
CV
Fişă verificare
Declaraţie
TEMATICĂ 26 iunie 2018, ora 14:00
Sala: A4
Admis

Teza de abilitare - susţinere publică
la Facultatea de Fizică a Universităţii din Bucureşti

10 septembrie 2015, ora 10:00 (A4)

Comisia de concurs
Prof. Dr. Ştefan ANTOHE Universitatea din Bucureşti Preşedinte
Prof. Dr. Felicia IACOMI Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Membru
Prof. Dr. Aurel POP Universitatea Babeș-Bolyai Membru

Candidaţi:
 • Prof. Dr. Petre ROTARU - Universitatea din Craiova

Posturile didactice vacante scoase la concurs în semestrul II al anului universitar 2014/2015, publicate în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, nr. 402 din 28.04.2015

1Fizica Teoretică, Matematici, Optică, Plasma, LaseriConferenţiar universitar 12Metrologie laser; Laseri ( l/2 Spectroscopie şi laseri): Optică neliniară; Laseri ( l/2 Spectroscopie şi Laseri - lb.engleză); Fizică; Optică IFizică Ion GRUIA

Rezultatul concursului defăşurat în luna iulie 2015 la Facultatea de Fizică

Regulament de desfăşurare a concursurilor în Facultatea de Fizică şi criterii specifice


Sesiune publica de sustinere a tezelor de abilitare
la Facultatea de Fizică a Universităţii din Bucureşti

19 iunie 2015, ora 11:00 (A4)

Comisia de concurs
Prof. Dr. Daniela DRAGOMAN Universitatea din Bucureşti
CS I Dr. G. DINESCU INFLPR Bucureşti
Prof. Dr. Marian ALEXE Univ. Warwick,UK

Candidaţi:
 • CS I dr. Cristian Teodorescu; - INCDFM Bucuresti

Posturile didactice vacante scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2014/2015, publicate în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, nr. 662 din 24.11.2014
1Electricitate, Fizica Solidului şi BiofizicăProfesor universitar5 Dispozitive electronice şi optoelectronice speciale; Metode computaţionale în teoria structurii electronice a materialelor; Tehnici de caracterizare a nanomaterialelor; Fizica stării solide II; Introducere în nanotehnologii; Arhitectura sistemelor paraleleFizică Lucian ION
2Fizica Teoretică, Matematici, Optică, Plasma, LaseriConferenţiar universitar 12Metrologie laser; Laseri ( l/2 Spectroscopie şi laseri): Optică neliniară; Laseri ( l/2 Spectroscopie şi Laseri - lb.engleză); Fizică; Optică IFizică Ion GRUIA

Rezultatele concursurilor desfăşurate în luna ianuarie 2015 la Facultatea de Fizică


Regulament de desfăşurare a concursurilor în Facultatea de Fizică şi criterii specifice


Sesiune publica de sustinere a tezelor de abilitare
la Facultatea de Fizică a Universităţii din Bucureşti

6 ianuarie 2015, ora 10:00 (A4)

Comisia de concurs
Prof. Dr. Alexandru JIPA Universitatea din Bucureşti
Prof. Dr. Diana MARDARE Universitatea “A.I.Cuza - Iaşi
Prof. Dr. K.-H. KAMPERT Univ. Wuppertal, Germania

Candidaţi:
 • CS I dr. Bogdan Mitrică - IFIN-HH


Rezultatele concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante pe perioada nedeterminată scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2013-2014

Posturi vacante

Posturile didactice vacante scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2013/2014 au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a nr. 518 din 18.12.2013.
Nr. crt.DepartamentFuncţie didacticăPoziţie în statul de funcţiiDisciplinele din planul de învăţământÎncadrarea postului în domeniul/domeniile ştiinţificeCandidaţii înscriş la concurs
1Structura materiei, Fizica atmosferei şi a Pământului, AstrofizicăProfesor universitar10Introducere în fizica mediului; Fizica fenomenelor de risc climatic; Radiaţia solară şi bilanţul radiativ al pământului.Fizică Mihai DIMA
2Structura materiei, Fizica atmosferei şi a Pământului, AstrofizicăProfesor universitar11Câmpuri naturale; Dinamica interiorului globului; Fizica I; Fizica II; Surse regenerabile de energie3: bazele auditului energetic/bazele auditului de mediu, arhitecturi ecologice, case ecologice.Fizică Cristian George PANAIOTU
3Structura materiei, Fizica atmosferei şi a Pământului, AstrofizicăProfesor universitar12Limbaje de programare; Modele de structură nucleară, reacţii nucleare şi fotonucleare; Spectroscopie nucleară.Fizică Mihaela SIN
4Fizica Teoretică, Matematici, Optică, Plasma, LaseriConferen ţiar universitar11Fotonică, laseri, transmiterea informa ţiei; Fizica; Spectroscopia moleculei, a stărilor condensate şi a suprafe ţelor (Partea 2); Metode experimentale în fizica suprafe ţelor.Fizică Doiniţa BEJAN
5Electricitate, Fizica Solidului şi BiofizicăLector universitar18Surse regenerabile de energie II/Bazele electrotehnicii, automatizări; Fizica şi tehnologia materialelor organice cu aplicaţii în electronică şi optoelectronică; Fizica stării solide II; Tehnici de preparare a nanomaterialelor şi nanostructurilor; Arhitectura sistemelor de calcul.Fizică Sorina IFTIMIE
6Electricitate, Fizica Solidului şi BiofizicăLector universitar19Nanostructuri cu aplicabilitate în electronică, optoelectronică, senzoristică şi bio-electrochimie; Introducere în fizica sistemelor mezoscopice; Electronică digitală; Elemente de electronică analogică; Surse regenerabile de energie II/Bazele electrotehnicii,automatizări.Fizică Adrian RADU
7Electricitate, Fizica Solidului şi BiofizicăLector universitar20Bazele electrotehnicii; Electricitate şi magnetism(Ro); Fizică; Elemente de electronică analogică; Arhitectura sistemelor de calcul.Fizică Cezar TĂZLĂOANU


Dosarele de concurs se depun la Direcţia de Resurse Umane a Universităţii din Bucureşti, Bd. M. Kogălniceanu 36-46, Sector 5, 050107, Bucureşti, ROMÂNIA.

Perioada de depunere a dosarelor: 18.12.2013 - 31.01.2014.
În luna decembrie se pot depune dosare de concurs în zilele de 23, 24, şi 30 decembrie între orele 08.30 - 14.00.


TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA PENTRU TOATE POSTURILE SCOASE LA CONCURS ÎN ANUL UNIVERSITAR 2013-2014 LA FACULTATEA DE FIZICĂ SUNT DISPONIBILE AICI.

Posturi vacante propuse a fi ocupate prin concurs
la Facultatea de Fizică (16.07.2012)

În Monitorul Oficial nr. 237 partea a III-a din 16.07.2012 a fost publicat postul vacant de ASISTENT UNIVERSITAR propus pentru a fi ocupat prin concurs, pe durată nedeterminată, la Facultatea de Fizică a Universităţii din Bucureşti:
 • Asistent universitar, poziţia 26, Departamentul de Electricitate, Fizica Solidului şi Biofizică

  Disciplinele din planul de învăţământ: Electronică; Dispozitive şi circuite electronice; Introducere în nanotehnologii; Electricitate şi magnetism.


  Tematica de concurs este disponibilă aici.Candidaţii înscrişi la concurs

 • Postul de Asistent universitar, poziţia 26, Departamentul de Electricitate, Fizica Solidului şi Biofizică
       - Adrian RADU
           - Curriculum Vitae
           - Fişa de verificare
           - Declaraţie privind situaţiile de incompatibilitate
           - Locul, data şi ora susţinerii prelegerii publice (conform HG 457/2011): Facultatea de Fizică (str. Atomiştilor, nr. 405, Măgurele - Ilfov, 077125), sala A4, Marţi, 18 septembrie 2012, ora 11:00


Rezultatele concursului de ocupare a posturilor vacante la
Facultatea de Fizica - Universitatea din Bucureşti


 • Pentru postul de Asistent universitar, poziţia 26, Departamentul de Electricitate, Fizica Solidului şi Biofizică, candidatul unic dr. Adrian RADU a fost declarat admis.
Informaţiile generale privitoare la procedura de înscriere şi la calendarul concursului pot fi găsite pe pagina web a Universităţii din Bucureşti.


Informaţia privind standardele/criteriile specifice şi metodologia proprie de concurs este disponibilă aici.

 
 
© University of Bucharest - Faculty of Physics