UNIVERSITATEA
DIN
BUCUREŞTI

FACULTATEA
DE
FIZICĂ


PREZENTARE VIDEO
INFORMAŢII PUBLICE
CONCURSURI
Cauta in site


Universitatea din Bucureşti, prima poziţie pe plan naţional în clasamentul QS 2018
şi prima universitate din România în FIZICĂ şi CHIMIE

Acasa -> Concursuri

Share

Concursuri


Posturile didactice vacante scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2017/2018, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, nr. 1647, din 24.11.2017

Nr. crt. Departamentul Funcţia Poziţia în ştatul de funcţii Discipline de concurs Domeniul Candidaţi Tematică Data concursului Rezultat
1. Departamentul de Structura materiei, Fizica atmosferei şi a Pământului, Astrofizică Conferenţiar universitar 11 -Radiaţia solară şi bilanţul radiativ al Pământului; Analiza seriilor de timp cu aplicaţii în Fizica Atmosferei şi a Pământului; Fizica fenomenelor noroase; Fizică Cristian Constantin NECULA
CV
Fişă verificare
Declaraţie
TEMATICĂ 26 iunie 2018, ora 9:00
Sala: A4
Admis
2. Departamentul de Structura materiei, Fizica atmosferei şi a Pământului, Astrofizică Lector universitar 25 - Economia hidrogenului 3 - Fizico chimia materialelor stocatoare de hidrogen; Surse regenerabile de energie 2 - Tehnologii fotovoltaice, DSSC, PEMFC/bazele electrotehnicii-automatizări; Fizico chimia mediului; Metode de analiză fizico-structurală Economia hidrogenului 4 - pile de biocombustie; Senzori şi biosenzori în monitorizarea mediului - elemente de nanoecotehnologie. Fizică Adriana Elena BĂLAN
CV
Fişă verificare
Declaraţie
TEMATICĂ 26 iunie 2018, ora 14:00
Sala: A4
Admis
Posturile didactice vacante scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2017/2018, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, nr. 1647, din 24.11.2017

Nr. crt. Departamentul Funcţia Poziţia în ştatul de funcţii Discipline de concurs Domeniul Candidaţi Tematică Rezultat
1. Departamentul de Structura materiei, Fizica atmosferei şi a Pământului, Astrofizică Conferenţiar universitar 12 Surse de energii regenerabile; Introducere în structura atomică şi subatomică a materiei. Introducere în fizica polimerilor; Fizică moleculară; Dispersia poluanţilor în mediu. Fizică Aurelia-Anca DUMITRU TEMATICĂ Admis
2. Departamentul de Structura materiei, Fizica atmosferei şi a Pământului, Astrofizică Conferenţiar universitar 13 Didactica fizicii; Mecanică; Fizico-chimia mediului; Materiale polimere în remedierea şi epurarea apelor; Fizică Cristina Mihaela MIRON TEMATICĂ Admis
3. Departamentul de Structura materiei, Fizica atmosferei şi a Pământului, Astrofizică Conferenţiar universitar 14 Metode de simulare cu elemente finite, MATLAB; Bazele fizico-matematice pentru convertori de energie; Surse de energie regenerabile 1 – Materiale şi dispozitive de conversie a energiei; Fizică Cătălin Iulian BERLIC TEMATICĂ Admis
4. Fizică Teoretică, Matematici, Optică, Plasma, Laseri Conferenţiar universitar 12 Termodinamică şi fizică statistică/Thermodynamics and statistical physics (în limba engleză); Termodinamică şi fizică statistică; Simulation methods in physics (în limba engleză); Metode computaţionale în fizică/Computational methods in physics (în limba engleză); Metode de simulare în fizică; Limbaje de programare II. Fizică Alexandru NICOLIN TEMATICĂ Admis
5. Fizică Teoretică, Matematici, Optică, Plasma, Laseri Asistent universitar (durată determinată) 28 Limbaje de programare II; Metode de simulare în fizică; Simulation methods in physics (în limba engleză); Metode computaţionale în fizică/Computational methods in physics (în limba engleză); Teoria materiei hadronice în condiţii extreme şi a plasmei de cuarci şi gluoni/Theory of hadronic matter in extreme conditions and quark-gluons plasma; Programarea calculatoarelor (C/C++); Numerical methods in quantum theory (în limba engleză); Introducere în teoria cuantică a câmpurilor şi a particulelor elementare/Introduction to quantum theory of fields and elementary particles. Fizică Mihai MARCIU TEMATICĂ Admis
6. Departamentul de Electricitate, Fizica Solidului şi Biofizică Asistent universitar (durată determinată) 24 Principii şi sisteme de măsurare a mărimilor fiziologice; Achiziţia şi procesarea semnalelor bioelectrice; Bazele biofizicii; Tehnici experimentale în biofizică Elemente de anatomie şi fiziologie umană; Elemente de biostructură; Bioinginerie; Interacţii biomoleculare; Principii fizice ale imagisticii. Aplicaţii; Biochimie; Bioinformatică. Modelarea proceselor biologice. Fizică Constantin Augustin-Dan PISTOL TEMATICĂ Admis
7. Departamentul de Electricitate, Fizica Solidului şi Biofizică Asistent universitar (durată determinată) 25 Arhitectura sistemelor paralele; Calculatoare numerice; Teoria sistemelor; Sisteme cu microprocesoare. Fizică Gianina CHIROŞCA TEMATICĂ Admis
Regulament de desfăşurare a concursurilor în Facultatea de Fizică şi criteriile specifice

Concursurile de ocupare a posturilor didactice şi de cercetare în Facultatea de Fizică se desfăşoară în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi a metodologiei proprii a Universităţii din Bucureşti, disponibilă aici.

La acestea se adaugă cerinţele şi criteriile specifice din Regulamentul de organizare a concursurilor în Facultatea de Fizică.

Dosarul de concurs

Termenele de depunere a dosarelor şi atribuţiile aferente posturilor scoase la concurs sunt disponibile aici.

Formulare:

Teza de abilitare - susţinere publică
la Facultatea de Fizică a Universităţii din Bucureşti

10 septembrie 2015, ora 10:00 (A4)

Comisia de concurs
Prof. Dr. Ştefan ANTOHE Universitatea din Bucureşti Preşedinte
Prof. Dr. Felicia IACOMI Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Membru
Prof. Dr. Aurel POP Universitatea Babeș-Bolyai Membru

Candidaţi:
  • Prof. Dr. Petre ROTARU - Universitatea din Craiova

Posturile didactice vacante scoase la concurs în semestrul II al anului universitar 2014/2015, publicate n Monitorul Oficial al Romniei, partea a III-a, nr. 402 din 28.04.2015

1Fizica Teoretică, Matematici, Optică, Plasma, LaseriConferenţiar universitar 12Metrologie laser; Laseri ( l/2 Spectroscopie şi laseri): Optică neliniară; Laseri ( l/2 Spectroscopie şi Laseri - lb.engleză); Fizică; Optică IFizică Ion GRUIA

Rezultatul concursului defăşurat în luna iulie 2015 la Facultatea de Fizică

Regulament de desfăşurare a concursurilor în Facultatea de Fizică şi criterii specifice


Sesiune publica de sustinere a tezelor de abilitare
la Facultatea de Fizică a Universităţii din Bucureşti

19 iunie 2015, ora 11:00 (A4)

Comisia de concurs
Prof. Dr. Daniela DRAGOMAN Universitatea din Bucureşti
CS I Dr. G. DINESCU INFLPR Bucureşti
Prof. Dr. Marian ALEXE Univ. Warwick,UK

Candidaţi:
  • CS I dr. Cristian Teodorescu; - INCDFM Bucuresti

Posturile didactice vacante scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2014/2015, publicate n Monitorul Oficial al Romniei, partea a III-a, nr. 662 din 24.11.2014
1Electricitate, Fizica Solidului şi BiofizicăProfesor universitar5 Dispozitive electronice şi optoelectronice speciale; Metode computaţionale în teoria structurii electronice a materialelor; Tehnici de caracterizare a nanomaterialelor; Fizica stării solide II; Introducere în nanotehnologii; Arhitectura sistemelor paraleleFizică Lucian ION
2Fizica Teoretică, Matematici, Optică, Plasma, LaseriConferenţiar universitar 12Metrologie laser; Laseri ( l/2 Spectroscopie şi laseri): Optică neliniară; Laseri ( l/2 Spectroscopie şi Laseri - lb.engleză); Fizică; Optică IFizică Ion GRUIA

Rezultatele concursurilor desfăşurate în luna ianuarie 2015 la Facultatea de Fizică


Regulament de desfăşurare a concursurilor în Facultatea de Fizică şi criterii specifice


Sesiune publica de sustinere a tezelor de abilitare
la Facultatea de Fizică a Universităţii din Bucureşti

6 ianuarie 2015, ora 10:00 (A4)

Comisia de concurs
Prof. Dr. Alexandru JIPA Universitatea din Bucureşti
Prof. Dr. Diana MARDARE Universitatea A.I.Cuza - Iaşi
Prof. Dr. K.-H. KAMPERT Univ. Wuppertal, Germania

Candidaţi:
  • CS I dr. Bogdan Mitrică - IFIN-HH


Rezultatele concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante pe perioada nedeterminată scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2013-2014

Posturi vacante

Posturile didactice vacante scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2013/2014 au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a nr. 518 din 18.12.2013.
Nr. crt.DepartamentFuncţie didacticăPoziţie în statul de funcţiiDisciplinele din planul de învăţământÎncadrarea postului în domeniul/domeniile ştiinţificeCandidaţii înscriş la concurs
1Structura materiei, Fizica atmosferei şi a Pămntului, AstrofizicăProfesor universitar10Introducere în fizica mediului; Fizica fenomenelor de risc climatic; Radiaţia solară şi bilanţul radiativ al pămntului.Fizică Mihai DIMA
2Structura materiei, Fizica atmosferei şi a Pămntului, AstrofizicăProfesor universitar11Cmpuri naturale; Dinamica interiorului globului; Fizica I; Fizica II; Surse regenerabile de energie3: bazele auditului energetic/bazele auditului de mediu, arhitecturi ecologice, case ecologice.Fizică Cristian George PANAIOTU
3Structura materiei, Fizica atmosferei şi a Pămntului, AstrofizicăProfesor universitar12Limbaje de programare; Modele de structură nucleară, reacţii nucleare şi fotonucleare; Spectroscopie nucleară.Fizică Mihaela SIN
4Fizica Teoretică, Matematici, Optică, Plasma, LaseriConferen ţiar universitar11Fotonică, laseri, transmiterea informa ţiei; Fizica; Spectroscopia moleculei, a stărilor condensate şi a suprafe ţelor (Partea 2); Metode experimentale în fizica suprafe ţelor.Fizică Doiniţa BEJAN
5Electricitate, Fizica Solidului şi BiofizicăLector universitar18Surse regenerabile de energie II/Bazele electrotehnicii, automatizări; Fizica şi tehnologia materialelor organice cu aplicaţii în electronică şi optoelectronică; Fizica stării solide II; Tehnici de preparare a nanomaterialelor şi nanostructurilor; Arhitectura sistemelor de calcul.Fizică Sorina IFTIMIE
6Electricitate, Fizica Solidului şi BiofizicăLector universitar19Nanostructuri cu aplicabilitate în electronică, optoelectronică, senzoristică şi bio-electrochimie; Introducere în fizica sistemelor mezoscopice; Electronică digitală; Elemente de electronică analogică; Surse regenerabile de energie II/Bazele electrotehnicii,automatizări.Fizică Adrian RADU
7Electricitate, Fizica Solidului şi BiofizicăLector universitar20Bazele electrotehnicii; Electricitate şi magnetism(Ro); Fizică; Elemente de electronică analogică; Arhitectura sistemelor de calcul.Fizică Cezar TĂZLĂOANU


Dosarele de concurs se depun la Direcţia de Resurse Umane a Universităţii din Bucureşti, Bd. M. Kogălniceanu 36-46, Sector 5, 050107, Bucureşti, ROMÂNIA.

Perioada de depunere a dosarelor: 18.12.2013 - 31.01.2014.
În luna decembrie se pot depune dosare de concurs în zilele de 23, 24, şi 30 decembrie ntre orele 08.30 - 14.00.


TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA PENTRU TOATE POSTURILE SCOASE LA CONCURS ÎN ANUL UNIVERSITAR 2013-2014 LA FACULTATEA DE FIZICĂ SUNT DISPONIBILE AICI.

Posturi vacante propuse a fi ocupate prin concurs
la Facultatea de Fizică (16.07.2012)

n Monitorul Oficial nr. 237 partea a III-a din 16.07.2012 a fost publicat postul vacant de ASISTENT UNIVERSITAR propus pentru a fi ocupat prin concurs, pe durată nedeterminată, la Facultatea de Fizică a Universităţii din Bucureşti:
  • Asistent universitar, poziţia 26, Departamentul de Electricitate, Fizica Solidului şi Biofizică

    Disciplinele din planul de nvăţămnt: Electronică; Dispozitive şi circuite electronice; Introducere n nanotehnologii; Electricitate şi magnetism.


    Tematica de concurs este disponibilă aici.Candidaţii nscrişi la concurs


Rezultatele concursului de ocupare a posturilor vacante la
Facultatea de Fizica - Universitatea din Bucureşti


  • Pentru postul de Asistent universitar, poziţia 26, Departamentul de Electricitate, Fizica Solidului şi Biofizică, candidatul unic dr. Adrian RADU a fost declarat admis.
Informaţiile generale privitoare la procedura de nscriere şi la calendarul concursului pot fi găsite pe pagina web a Universităţii din Bucureşti.


Informaţia privind standardele/criteriile specifice şi metodologia proprie de concurs este disponibilă aici.

 
 
© University of Bucharest - Faculty of Physics