UNIVERSITATEA
DIN
BUCUREŞTI

FACULTATEA
DE
FIZICĂ


PREZENTARE VIDEO
INFORMAŢII PUBLICE
CONCURSURI
Cauta in site


Acasa -> Concursuri

Share

Concursuri


Posturile didactice vacante scoase la concurs în semestrul II al anului universitar 2016/2017, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a nr. 569 din 28.04.2017

Nr. crt. Departamentul Funcţia Poziţia în ştatul de funcţii Discipline de concurs Domeniul Candidaţi Tematică Rezultatul
concursului
1. Departamentul de Electricitate, Fizica Solidului şi Biofizică Profesor universitar 5 Electronics/Electronică (în lb. engleză), Bioinginerie, Electrofiziologie, Electronică. Fizică Andrei BARBORICA TEMATICĂ Admis
2. Fizica Teoretică, Matematici, Optică, Plasma, Laseri Conferenţiar universitar 13 Ecuaţiile fizicii metematice; Equations of mathematical physics/Ecuaţiile fizicii matematice (în lb. engleză); Algebra, geometry and differential equations (în lb. engleză); Limbaje de programare; Programare Fizică Radu Alexandru SLOBODEANU TEMATICĂ Admis
3. Fizica Teoretică, Matematici, Optică, Plasma, Laseri Lector universitar 22 Ecuaţiile fizicii matematice/Equations of mathematical physics (în lb. engleză); Prelucrarea datelor fizice şi metodelor numerice; Processing of physical data and numerical methods/Prelucrarea datelor fizice şi metodelor numerice (în lb. engleză) Fizică Adrian STOICA TEMATICĂ Admis

Regulament de desfăşurare a concursurilor în Facultatea de Fizică şi criterii specifice


Rezultatele concursurilor de ocupare a unor posturi didactice pe durată nedeterminată
în semestrul I al anului universitar 2016-2017


Rezultatele concursurilor de ocupare a unor posturi didactice pe durată determinată
în semestrul I al anului universitar 2016-2017


Posturile didactice vacante scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2016/2017, publicate în Monitorul Oficial al României, nr. 1631, Partea a III-a din 28.11.2016

Nr. crt. Departamentul Funcţia Poziţia în ştatul de funcţii Discipline de concurs Domeniul Candidaţi Tematică
1. Departamentul de Structura materiei, Fizica atmosferei şi a Pământului, Astrofizică Conferenţiar universitar 12 Capitole speciale de ecuatiile fizicii matematice; Metode de simulare cu elemente finite; Mecanică; Fizică moleculară. Fizică Ovidius Tiberius CHECHE TEMATICĂ
2. Fizica Teoretică, Matematici, Optică, Plasma, Laseri Lector universitar 21 Mecanică analitică/Analytical Mechanics; Teoria grupurilor cu aplicaţii în mecanica cuantică; Aplicaţii moderne ale teoriei sistemelor de mai multe particule; Interacţia radiaţiei laser cu substanţă; Introducere în teoria cuantică a sistemelor de particule identice; Mecanică cuantică; Mecanică cuantică avansată şi Fizică statistică cuantică Fizică Victor DINU TEMATICĂ
3. Departamentul de Electricitate, Fizica Solidului şi Biofizică Asistent universitar (durată determinată) 25 - Modelarea sistemelor şi proceselor biologice; - Bioinginerie; - Electrofiziologie; - Achiziţia şi procesarea semnalelor bioelectrice; - Electronică; - Elemente de electronică analogică; - Aparatura electronică medicală; - Electronică digitală; Fizică --- TEMATICĂ
4. Fizica Teoretică, Matematici, Optică, Plasma, Laseri Asistent universitar (durată determinată) 28 - Mecanică analitică; - Electrodinamică şi Teoria relativităţii; - Termodinamică şi fizică statistică; - Electrodinamică cuantică; - Thermodynamics and Statistical Physics; - Electrodynamics and Theory of Relativity; Fizică Dorin DAVID TEMATICĂ
5. Departamentul Structura Materiei, Fizica Atmosferei şi a Pământului, Astrofizică Asistent universitar (durată determinată) 29 - Surse de radiaţii, dozimetrie şi radioprotecţie radiologică; - Arhitectura sistemelor de calcul; - Sisteme cu microprocesoare; - Proiectare logică; - Limbaje de programare; Fizică Alexandru Chiroşca TEMATICĂ

Regulament de desfăşurare a concursurilor în Facultatea de Fizică şi criterii specifice


Posturile didactice vacante scoase la concurs în semestrul II al anului universitar 2015/2016, publicate în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, nr. 571 din 10.05.2016

1Fizica Teoretică, Matematici, Optică, Plasma, LaseriConferenţiar universitar 13Spectroscopie şi laseri (în limba engleză); Spectroscopie şi laseri (în limba română); Optică neliniară; Fizica plasmei (în limba română); Fizica plasmei (în limba engleză); Desen tehnic (an pregătitor); Fizică (an pregătitor)Fizică Ion GRUIA TEMATICĂ
2Departamentul de Electricitate, Fizica Solidului şi BiofizicăConferenţiar universitar 11Introducere în nanotehnologii; Nanostructuri cu aplicabilitate în electronică, optoelectronică, senzoristică şi bioelectrochimie; Dispozitive electronice şi optoelectronice speciale; Fizica stării condensate cu aplicaţii în tehnologie; ElectronicăFizică Vlad Andrei ANTOHE TEMATICĂ
3Departamentul de Structura materiei, Fizica atmosferei şi a Pământului, Astrofizică Lector universitar 29Economia hidrogenului. Pile de combustie; Metode de analiză fizico-structurală; Metode de simulare cu elemente finite; Capitole speciale de ecuaţiile fizicii matematice; Fizică moleculară (în limba română); Fizică moleculară (în limba engleză)Fizică Şerban STAMATIN TEMATICĂ

Regulament de desfăşurare a concursurilor în Facultatea de Fizică şi criterii specifice


Teza de abilitare - susţinere publică
la Facultatea de Fizică a Universităţii din Bucureşti

10 septembrie 2015, ora 10:00 (A4)

Comisia de concurs
Prof. Dr. Ştefan ANTOHE Universitatea din Bucureşti Preşedinte
Prof. Dr. Felicia IACOMI Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" Membru
Prof. Dr. Aurel POP Universitatea Babeș-Bolyai Membru

Candidaţi:
 • Prof. Dr. Petre ROTARU - Universitatea din Craiova

Posturile didactice vacante scoase la concurs în semestrul II al anului universitar 2014/2015, publicate în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, nr. 402 din 28.04.2015

1Fizica Teoretică, Matematici, Optică, Plasma, LaseriConferenţiar universitar 12Metrologie laser; Laseri ( l/2 Spectroscopie şi laseri): Optică neliniară; Laseri ( l/2 Spectroscopie şi Laseri - lb.engleză); Fizică; Optică IFizică Ion GRUIA

Rezultatul concursului defăşurat în luna iulie 2015 la Facultatea de Fizică

Regulament de desfăşurare a concursurilor în Facultatea de Fizică şi criterii specifice


Sesiune publica de sustinere a tezelor de abilitare
la Facultatea de Fizică a Universităţii din Bucureşti

19 iunie 2015, ora 11:00 (A4)

Comisia de concurs
Prof. Dr. Daniela DRAGOMAN Universitatea din Bucureşti
CS I Dr. G. DINESCU INFLPR Bucureşti
Prof. Dr. Marian ALEXE Univ. Warwick,UK

Candidaţi:
 • CS I dr. Cristian Teodorescu; - INCDFM Bucuresti

Posturile didactice vacante scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2014/2015, publicate în Monitorul Oficial al României, partea a III-a, nr. 662 din 24.11.2014
1Electricitate, Fizica Solidului şi BiofizicăProfesor universitar5 Dispozitive electronice şi optoelectronice speciale; Metode computaţionale în teoria structurii electronice a materialelor; Tehnici de caracterizare a nanomaterialelor; Fizica stării solide II; Introducere în nanotehnologii; Arhitectura sistemelor paraleleFizică Lucian ION
2Fizica Teoretică, Matematici, Optică, Plasma, LaseriConferenţiar universitar 12Metrologie laser; Laseri ( l/2 Spectroscopie şi laseri): Optică neliniară; Laseri ( l/2 Spectroscopie şi Laseri - lb.engleză); Fizică; Optică IFizică Ion GRUIA

Rezultatele concursurilor desfăşurate în luna ianuarie 2015 la Facultatea de Fizică


Regulament de desfăşurare a concursurilor în Facultatea de Fizică şi criterii specifice


Sesiune publica de sustinere a tezelor de abilitare
la Facultatea de Fizică a Universităţii din Bucureşti

6 ianuarie 2015, ora 10:00 (A4)

Comisia de concurs
Prof. Dr. Alexandru JIPA Universitatea din Bucureşti
Prof. Dr. Diana MARDARE Universitatea “A.I.Cuza - Iaşi
Prof. Dr. K.-H. KAMPERT Univ. Wuppertal, Germania

Candidaţi:
 • CS I dr. Bogdan Mitrică - IFIN-HH


Rezultatele concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante pe perioada nedeterminată scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2013-2014

Posturi vacante

Posturile didactice vacante scoase la concurs în semestrul I al anului universitar 2013/2014 au fost publicate în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a nr. 518 din 18.12.2013.
Nr. crt.DepartamentFuncţie didacticăPoziţie în statul de funcţiiDisciplinele din planul de învăţământÎncadrarea postului în domeniul/domeniile ştiinţificeCandidaţii înscriş la concurs
1Structura materiei, Fizica atmosferei şi a Pământului, AstrofizicăProfesor universitar10Introducere în fizica mediului; Fizica fenomenelor de risc climatic; Radiaţia solară şi bilanţul radiativ al pământului.Fizică Mihai DIMA
2Structura materiei, Fizica atmosferei şi a Pământului, AstrofizicăProfesor universitar11Câmpuri naturale; Dinamica interiorului globului; Fizica I; Fizica II; Surse regenerabile de energie3: bazele auditului energetic/bazele auditului de mediu, arhitecturi ecologice, case ecologice.Fizică Cristian George PANAIOTU
3Structura materiei, Fizica atmosferei şi a Pământului, AstrofizicăProfesor universitar12Limbaje de programare; Modele de structură nucleară, reacţii nucleare şi fotonucleare; Spectroscopie nucleară.Fizică Mihaela SIN
4Fizica Teoretică, Matematici, Optică, Plasma, LaseriConferen ţiar universitar11Fotonică, laseri, transmiterea informa ţiei; Fizica; Spectroscopia moleculei, a stărilor condensate şi a suprafe ţelor (Partea 2); Metode experimentale în fizica suprafe ţelor.Fizică Doiniţa BEJAN
5Electricitate, Fizica Solidului şi BiofizicăLector universitar18Surse regenerabile de energie II/Bazele electrotehnicii, automatizări; Fizica şi tehnologia materialelor organice cu aplicaţii în electronică şi optoelectronică; Fizica stării solide II; Tehnici de preparare a nanomaterialelor şi nanostructurilor; Arhitectura sistemelor de calcul.Fizică Sorina IFTIMIE
6Electricitate, Fizica Solidului şi BiofizicăLector universitar19Nanostructuri cu aplicabilitate în electronică, optoelectronică, senzoristică şi bio-electrochimie; Introducere în fizica sistemelor mezoscopice; Electronică digitală; Elemente de electronică analogică; Surse regenerabile de energie II/Bazele electrotehnicii,automatizări.Fizică Adrian RADU
7Electricitate, Fizica Solidului şi BiofizicăLector universitar20Bazele electrotehnicii; Electricitate şi magnetism(Ro); Fizică; Elemente de electronică analogică; Arhitectura sistemelor de calcul.Fizică Cezar TĂZLĂOANU


Dosarele de concurs se depun la Direcţia de Resurse Umane a Universităţii din Bucureşti, Bd. M. Kogălniceanu 36-46, Sector 5, 050107, Bucureşti, ROMÂNIA.

Perioada de depunere a dosarelor: 18.12.2013 - 31.01.2014.
În luna decembrie se pot depune dosare de concurs în zilele de 23, 24, şi 30 decembrie între orele 08.30 - 14.00.


TEMATICA ŞI BIBLIOGRAFIA PENTRU TOATE POSTURILE SCOASE LA CONCURS ÎN ANUL UNIVERSITAR 2013-2014 LA FACULTATEA DE FIZICĂ SUNT DISPONIBILE AICI.

Posturi vacante propuse a fi ocupate prin concurs
la Facultatea de Fizică (16.07.2012)

În Monitorul Oficial nr. 237 partea a III-a din 16.07.2012 a fost publicat postul vacant de ASISTENT UNIVERSITAR propus pentru a fi ocupat prin concurs, pe durată nedeterminată, la Facultatea de Fizică a Universităţii din Bucureşti:
 • Asistent universitar, poziţia 26, Departamentul de Electricitate, Fizica Solidului şi Biofizică

  Disciplinele din planul de învăţământ: Electronică; Dispozitive şi circuite electronice; Introducere în nanotehnologii; Electricitate şi magnetism.


  Tematica de concurs este disponibilă aici.Candidaţii înscrişi la concurs

 • Postul de Asistent universitar, poziţia 26, Departamentul de Electricitate, Fizica Solidului şi Biofizică
       - Adrian RADU
           - Curriculum Vitae
           - Fişa de verificare
           - Declaraţie privind situaţiile de incompatibilitate
           - Locul, data şi ora susţinerii prelegerii publice (conform HG 457/2011): Facultatea de Fizică (str. Atomiştilor, nr. 405, Măgurele - Ilfov, 077125), sala A4, Marţi, 18 septembrie 2012, ora 11:00


Rezultatele concursului de ocupare a posturilor vacante la
Facultatea de Fizica - Universitatea din Bucureşti


 • Pentru postul de Asistent universitar, poziţia 26, Departamentul de Electricitate, Fizica Solidului şi Biofizică, candidatul unic dr. Adrian RADU a fost declarat admis.
Informaţiile generale privitoare la procedura de înscriere şi la calendarul concursului pot fi găsite pe pagina web a Universităţii din Bucureşti.


Informaţia privind standardele/criteriile specifice şi metodologia proprie de concurs este disponibilă aici.

Regulament de desfăşurare a concursurilor în Facultatea de Fizică şi criterii specifice

Concursurile de ocupare a posturilor didactice şi de cercetare în Facultatea de Fizică se desfăşoară &#icirc;n conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare şi a metodologiei şi metodologiei proprii a Universităţii din Bucureşti, disponibile aici.

La acestea se adaugă cerinţele şi criteriile specifice din Regulamentul de organizare a concursurilor în Facultatea de Fizică.

Dosarul de concurs

Termenele de depunere a dosarelor şi atribuţiile aferente posturilor scoase la concurs sunt disponibile aici.

Formulare:
 
 
© University of Bucharest - Faculty of Physics