UNIVERSITATEA
DIN
BUCUREŞTI

FACULTATEA
DE
FIZICĂ


Contact ERASMUS:
Lect Dr. Iulian Ionita
i_ionita@yahoo.com

PREZENTARE VIDEO
INFORMAŢII PUBLICE
CONCURSURI
Cauta in site


Acasa -> Mobilitate

Share

Mobilitate


Selecție pentru stagii de mobilități de practică pentru studenți ERASMUS pentru semestrul al doilea 2016 - 2017

Universitatea din București a lansat selecția pentru stagii de mobilități pentru stagii de practică în cadrul Programului ERASMUS, în perioada iunie – 30 septembrie 2017, pentru un număr de 16 mobilități.
Selecția pentru aceste mobilități va avea lor la nivel central, la Biroul Erasmus+ al UB.
Candidații pot depune la Biroul ERASMUS+ al UB până la data de 9 iunie 2017 dosarele pentru selecție.
Detalii in documentele anexate.
Selectie_stagii_practica_Erasmus_2016-2017.pdf
UB_Learning_Agreement_for_traineeships_2016-2017.doc

SELECȚIE ERASMUS 2017–2018

Selecția ERASMUS pentru mobilități studenți (stagii de studiu) pentru anul academic 2017-2018 va avea loc în Facultatea de Fizica, joi 4 MAI 2017, ora 12. Dosarele pentru selecție se depun la secretariatul facultatii in perioada 27Aprilie - 4 MAI 2017, pana la ora 11.
Dosarele pentru selecție se depun la secretariatul facultatii in perioada 04-11Aprilie 2017, pana la ora 11.
Mai multe informații despre selecție puteți solicita profesorului responsabil ERASMUS din facultate (Lector Dr. Iulian Ionita, i_ionita@yahoo.com) și puteți consulta site-ul facultății (http://www.fizica.unibuc.ro/Fizica/Mobilitate).
Lista destinațiilor disponibile și locurile finanțate alocate facultății se află la adresa http://www.fizica.unibuc.ro//Fizica/Mobilitate/Docs/FIZICA-destinatii-studenti2017-2018.pdf sau la adresa http://www.unibuc.ro/n/organizare/erasmus/sele-eras-mobi-stud/.

Criteriigenerale de selectie:
  • calitate de student / masterand / doctorand la UB la cursuri regulate/la zi, la selecție și pedurata stagiului;
  • absolvent cel puțin al primului an de studii în momentul începerii mobilității (pentru nivel licență);
  • integralişti după ultima sesiune de examene (fără nicio restanță) şi media școlară minim 7,50 (din anii academici anteriori și inclusiv semestrul I al anului academic 2016-2017);
  • promovarea unui test de limbă straină / cunoștințe lingvistice într-o limbă străină;
  • prezentarea unei scrisori de intentie / de motivație într-o limbă străină ;
  • prezentarea unui curriculum vitae, obligatoriu în format Europass (într-o limbă străină).
  • prezentarea unui plan al programului de studiu pentru fiecare destinatie pentru care opteaza candidatul.
  • sa prezinte o recomandare de la un cadru didactic al facultatii; pentru doctoranzi o scrisoare de recomandare din partea conducatorului de doctorat avizata de directorul Scolii Doctorale;
  • pentru studentii doctoranzi minim o lucrare publicata/comunicata in momentul selectiei, numarul de lucrari publicate (ISI) va fi folosit pentru departajarea candidatilor;


Mai multe informatii gasiti aici.
 
 
© University of Bucharest - Faculty of Physics