UNIVERSITATEA
DIN
BUCUREŞTI

FACULTATEA
DE
FIZICĂ


PREZENTARE VIDEO
INFORMAŢII PUBLICE
CONCURSURI
Cauta in site


Universitatea din Bucureşti, prima poziţie pe plan naţional în clasamentul QS 2018
şi prima universitate din România în FIZICĂ şi CHIMIE

Acasa -> Admitere -> Licenţă

Share

Admiterea la studii universitare de licenţăAdmiterea în primul ciclu de studii universitare de licenţă
Anul universitar 2018-2019
Sesiunea septembrie 2018

Calendarul admiterii (sesiunea septembrie 2018):
3-10 septembrie: Înscrieri (luni-vineri, între orele 9:00 - 16:00, respectiv 9:00 - 12:00 sâmbătă şi duminică, la secretariatul facultăţii)
11 septembrie, ora 10:00: Test scris, la alegere (fizică, matematică, informatică, chimie sau biologie), cu durata de 3 ore.
12 septembrie: Afişarea rezultatelor

Locurile scoase la concurs la Facultatea de Fizică în sesiunea iulie 2018:
Nr. Crt.
Domeniul de licenţă
Programul de studii
universitare de licenţă
Buget
Rromi
Domenii
prioritare
de dezvoltare
a României
Absolvenţi
de licee
situate în
mediul rural
Locuri
destinate
formării
cadrelor
didactice
Total
Locuri
cu taxă
1. Fizică Fizică 2 0 0 4 6 12 12
2. Fizică Fizică
(în lb. engleză
10 0 0 0 2 12 8
3. Fizică Fizică medicală 0 0 0 0 0 0 8
4. Fizică Fizică informatică 15 0 4 0 0 19 9
5. Ştiinţe inginereşti aplicate Fizică tehnologică 11 0 4 0 0 15 14
TOTAL   38 0 8 4 8 58 51
  Candidaţii pot opta pentru alegerea testului grilă astfel: *

 • La discipina Fizică: un test la alegere din cele patru capitole (Mecanică, Termodinamică, Electricitate, Optică)
 • La discipina Chimie: un test la alegere din cele două (Chimie anorganică, Chimie organică)
 • La disciplina Informatică: un test la alegere din cele doua limbaje de programare ( Pascal, (C/C++) )
 • La disciplina Matematică: un test de Analiză şi Algebră
 • La disciplina Biologie: un test de Anatomie

*Sunt înmatriculaţi direct, fără susţinerea examenului de admitere, candidaţii care au obţinut premii sau menţiuni la Olimpiadele naţionale/internaţionale de Matematică, Fizică, Astronomie şi Astrofizică, Chimie, Informatică, Biologie.**Candidaţii care optează pentru specializarea "Fizică (lb. engleză)" vor primi testul grilă (acelaşi ca în cazul celorlalte programe de studiu) redactat în limba engleză.

  Modele pentru testele grilă:

 • Mecanica RO
 • Mecanica EN
 • Termodinamica RO
 • Termodinamica EN
 • Electricitate RO
 • Electricitate EN
 • Optica RO
 • Optica EN
 • Matematica RO
 • Matematica EN
 • Pascal RO
 • Pascal EN
 • C-C++ RO
 • C-C++ EN
 • Anatomie RO
 • Anatomie EN
 • Chimie Anorganica RO
 • Chimie Anorganica EN
 • Chimie Organica RO
 • Chimie Organica EN


 • Diploma de licenţă este eliberată pe domeniul de studiu. Ea este însoţită de un supliment de diplomă, în conformitate cu normele europene, în care se va menţiona specializarea. Toate specializările sunt la cursuri de zi.


  Selecţia candidaţilor pentru studii universitare de licenţă, pentru toate specializările oferite, se face în funcţie de criteriile următoare:
  • Media de la examenul de Bacalaureat: 50%
  • Nota la testul grilă, dat la alegere din tematica examenului de bacalaureat la una din cele cinci discipline, (Matematică, Fizică, Chimie, Biologie şi Informatică) aparţinând ariilor curriculare ,,Matematică şi Ştiinţe" şi respectiv ,,Tehnologii" : 50%

  • La medii egale, departajarea candidaţilor se face în funcţie de nota obţinută la testul grilă


  Acte necesare:
  1. Diploma de bacalaureat în original sau adeverinţă tip din care să rezulte că s-a absolvit liceul şi s-a promovat examenul de bacalaureat;
  2. Certificatul de naştere în copie legalizată ; Certificatul de casatorie în copie legalizată (dacă este cazul);
  3. Buletin/Carte de identitate în copie xerox
  4. Trei fotografii tip Buletin de Identitate;
  5. Adeverinţă medicală tip eliberată de cabinetele medicale şcolare sau de către dispensarul teritorial de care aparţine candidatul (medicul de familie);
  6. Cerere tip de înscriere (editată direct în baza de date a admiterii);
  7. Un dosar plic
  8. Chitanţa atestând plata taxei de înscriere (100 lei, care se achită la momentul înscrierii) la concursul de admitere sau documentul care dovedeşte scutirea de taxă.

 
 
© University of Bucharest - Faculty of Physics