UNIVERSITATEA
DIN
BUCUREŞTI

FACULTATEA
DE
FIZICĂ


PREZENTARE VIDEO
INFORMAŢII PUBLICE
CONCURSURI
Cauta in site


Universitatea din Bucureşti, prima poziţie pe plan naţional în clasamentul QS 2018
şi prima universitate din România în FIZICĂ şi CHIMIE

Acasa -> Admitere -> Licenţă

Share

Admiterea la studii universitare de licenţă


Rezultatele examenului de admitere la studii universitare de licenta
sesiunea septembrie 2019Admiterea în primul ciclu de studii universitare de licenţă
Calendar admitere 2019 sesiunea septembrie:
 • Înscrieri - 09.09. - 16.09.2019
  Luni-Vineri 9.00-14.00
  Sâmbătă-Duminică 9.00-12.00
 • Test grilă - 17.09.2019
  Ora de începere a probei scrise este 10:00
 • Afişarea rezultatelor - 18.09.2019

Locurile scoase la concurs la Facultatea de Fizică în sesiunea septembrie 2019:
Nr. Crt.
Domeniul de licenţă
Programul de studii
universitare de licenţă
Buget
Rromi
Domenii
prioritare
de dezvoltare
a României
Absolvenţi
de licee
situate în
mediul rural
Locuri
destinate
formării
cadrelor
didactice
Total buget
Locuri
cu taxă
Total
1. Fizică Fizică 1 0 0 1 0 2 6 8
2. Fizică Fizică
(în lb. engleză
1 0 0 1 0 2 9 11
3. Fizică Fizică medicală 6 0 0 0 0 6 4 10
4. Fizică Fizică informatică 5 0 0 0 0 5 8 13
5. Ştiinţe inginereşti aplicate Fizică tehnologică 8 0 0 0 0 8 12 20
6. Fizică Biofizică 0 0 0 0 0 0 20 20
TOTAL   21 0 0 2 0 23 59 82


Acte necesare:
 1. Diploma de bacalaureat, în original sau în copie certificată cu originalul, sau adeverinţă tip (pentru absolvenţii promoţiei 2019 cărora nu li s-au eliberat diplomele) din care să rezulte că s-a absolvit liceul şi s-a promovat examenul de bacalaureat;
 2. Certificatul de naştere în copie legalizată; Certificatul de căsătorie în copie legalizată (dacă este cazul);
 3. Diploma de olimpic, în copie, numai pentru candidaţii care se înscriu ca olimpici
 4. Buletin/Carte de identitate în copie
 5. Trei fotografii tip Buletin de Identitate;
 6. Adeverinţă medicală tip eliberată de cabinetele medicale şcolare sau de către dispensarul teritorial de care aparţine candidatul (medicul de familie);
 7. Cerere tip de înscriere (editată direct în baza de date a admiterii);
 8. Un dosar plic
 9. Chitanţa atestând plata taxei de înscriere (100 lei, care se achită la momentul înscrierii) la concursul de admitere sau documentul care dovedeşte scutirea de taxă.Informaţii admitere 2019:
  Candidaţii pot opta pentru alegerea testului grilă astfel: *

 • La discipina Fizică: un test la alegere din cele patru capitole (Mecanică, Termodinamică, Electricitate, Optică)
 • La discipina Chimie: un test la alegere din cele două (Chimie anorganică, Chimie organică)
 • La disciplina Informatică: un test la alegere din cele doua limbaje de programare ( Pascal, (C/C++) )
 • La disciplina Matematică: un test de Analiză şi Algebră
 • La disciplina Biologie: un test de Anatomie

*Sunt înmatriculaţi direct, fără susţinerea examenului de admitere, candidaţii care au obţinut premii sau menţiuni MEN la Olimpiadele naţionale/internaţionale de Matematică, Fizică, Astronomie şi Astrofizică, Chimie, Informatică, Biologie.**Candidaţii care optează pentru specializarea "Fizică (lb. engleză)" vor primi testul grilă (acelaşi ca în cazul celorlalte programe de studiu) redactat în limba engleză.

 
 
© University of Bucharest - Faculty of Physics