UNIVERSITATEA
DIN
BUCUREŞTI

FACULTATEA
DE
FIZICĂ


PREZENTARE VIDEO
INFORMAŢII PUBLICE
CONCURSURI
Cauta in site


Acasa

Share

Noutăţi


Rezultatele examenului de admitere la Facultatea de Fizică
sesiunea septembrie 2016

Rezultatele finale ale examenului de admitere - sesiunea septembrie 2016


CAZĂRI 2016

Informaţii
Metodologie

Admiterea la studii universitare de doctorat - sesiunea septembrie 2016

Programarea colocviilor de admitere la Şcoala Doctorală de Fizică:
  1. Fizica atmosferei şi a pamântului: 19 septembrie 2016, ora 10:00
  2. Fizică atomică, fizică nucleară, fizica particulelor elementare, astrofizică şi aplicaţii: 12 septembrie 2016, ora 10:00
  3. Biofizică şi fizică medicală: 14 septembrie 2016, ora 13:00
  4. Fizica stării condensate: 14 septembrie 2016, ora 13:00
  5. Fizică educaţională: 14 septembrie 2016, ora 13:00
  6. Fizică teoretică: 19 septembrie 2016, ora 10:00

ADMITERE 2016

Calendarul admiterii (sesiunea Septembrie 2016):
3-11 septembrie: Înscrieri (luni-vineri, între orele 9:00 - 16:00, respectiv 9:00 - 12:00 sâmbătă şi duminică, la secretariatul facultăţii)
16 septembrie ora 10:00: Test scris, la alegere (fizică, matematică, informatică, chimie sau biologie)
17 septembrie: Afişarea rezultatelorLocurile scoase la concurs în sesiunea septembrie 2016

Nr. crt.
Domeniul de studii
universitare de licenţă
Programul de studii
Nr. maxim de studenti
care pot fi şcolarizaţi
Nr. locuri buget
Nr. locuri taxă
1.
Fizică
Fizică (lb. română)
70
7
12
2.
Fizică
Fizică (lb. engleză)**
50
3
12
3.
Fizică
Fizică medicală
40
0
9
4.
Fizică
Biofizică
30
5
5
5.
Fizică
Fizică informatică
50
11
13
6.
Ştiinţe inginereşti aplicate
Fizică tehnologică
50
15
21
TOTAL
41
72
**Candidaţii care optează pentru specializarea "Fizică (lb. engleză)" vor primi testul grilă (acelaşi ca în cazul celorlalte programe de studiu) redactat în limba engleză.


Pentru mai multe informaţii consultaţi secţiunea ADMITERE!...

ERASMUS

S-a lansat a doua rundă de compețitie pentru stagii de practică Erasmus 2015-2016. Perioada mobililății poate fi între 1 iulie - 30 septembrie 2016, minim 2 luni de finanțare.
La această rundă de selecție se pot înscrie și studenți aflați în ani terminali.
Dosarele se depun la Biroul Erasmus+ al UB până pe data de 10 iunie 2016, iar selecția va avea loc la nivel central (Biroul Erasmus+ al UB).
Informațiile privind această nouă rundă de selecție sunt disponibile la adresa http://www.unibuc.ro/n/organizare/erasmus/sele-eras-mobi-de-prac-2015-2016-sem-2/.

SELECŢIE ERASMUS 2016-2017

Selecția ERASMUS pentru mobilități studenți (stagii de studiu şi stagii de practică) pentru anul academic 2016 - 2017 va avea loc în Facultatea de Fizica, marti 12 APRILIE 2016, ora 12. Dosarele pentru selecție se depun la secretariatul facultatii in perioada 04-12 Aprilie 2016, pana la ora 11.
Mai multe informații...

 
 
© University of Bucharest - Faculty of Physics