UNIVERSITATEA
DIN
BUCUREŞTI

FACULTATEA
DE
FIZICĂ


PREZENTARE VIDEO
INFORMAŢII PUBLICE
CONCURSURI
Cauta in site


Acasa

Share

Noutăţi


ADMITERE 2016

Calendarul admiterii (sesiunea Septembrie 2016):
3-11 septembrie: Înscrieri (luni-vineri, între orele 9:00 - 16:00, respectiv 9:00 - 12:00 sâmbătă şi duminică, la secretariatul facultăţii)
16 septembrie: Test scris, la alegere (fizică, matematică, informatică, chimie sau biologie)
17 septembrie: Afişarea rezultatelorLocurile scoase la concurs în sesiunea septembrie 2016

Nr. crt.
Domeniul de studii
universitare de licenţă
Programul de studii
Nr. maxim de studenti
care pot fi şcolarizaţi
Nr. locuri buget
Nr. locuri taxă
1.
Fizică
Fizică (lb. română)
70
7
12
2.
Fizică
Fizică (lb. engleză)**
50
3
12
3.
Fizică
Fizică medicală
40
0
9
4.
Fizică
Biofizică
30
5
5
5.
Fizică
Fizică informatică
50
11
13
6.
Ştiinţe inginereşti aplicate
Fizică tehnologică
50
15
21
TOTAL
41
72
**Candidaţii care optează pentru specializarea "Fizică (lb. engleză)" vor primi testul grilă (acelaşi ca în cazul celorlalte programe de studiu) redactat în limba engleză.


Pentru mai multe informaţii consultaţi secţiunea ADMITERE!...

SUSȚINERE EXAMEN GRADUL DIDACTIC II
(25 – 31 august 2016)

Proba 1: Metodica predării specialității -proba scrisă va avea loc luni, 29 august 2016 ora 9.00 în amfiteatrul A1
Proba 2: Pedagogie - oral ---miercuri, 31 august 2016
  • Candidații se vor prezenta cu Buletinul/Cartea de identitate, incepand cu ora 8.30
  • Accesul în sala de examen se face pe bază de B.I. / C.I. şi actul care atestă schimbarea numelui faţă de fişa de înscriere(certificat căsătorie/divorţ – acolo unde este cazul).
  • La intrarea în sală, candidaţii nu trebuie să aibă asupra lor nici un material, respectiv cărţi, caiete, notiţe, telefoane etc. sau orice obiect care ar putea fi folosite ca sursă de informare ilicită.
  • Pentru scrierea textului, candidaţii vor folosi stilou cu cerneală de culoare albastră sau pix cu pastă de culoare albastră. Pentru elementele de grafică se va folosi creionul negru.

ANUNŢ IMPORTANT

Examenul de ABSOLVIRE/LICENŢĂ/ DIPLOMĂ din septembrie 2016 se va susţine astfel:
PRE BOLOGNA:
1.Proba 1 - Evaluarea cunoştinţelor fundamentale (proba scrisă) – 5.09.2016 între orele : 9.00 –12.00;
2.Proba 1 - Evaluarea cunoştinţelor de specialitate (proba scrisă) – 6.09.2016 între orele: 9.00 – 12.00.
3.Proba 2 –Prezentarea şi susţinerea lucrării de absolvire/licenţă/diplomă în perioada 6.09. – 9.09.2016.
BOLOGNA:
1.Proba 1 – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (proba scrisă) – 5.09.2016 între orele : 9.00 –13.00;
2.Proba 2 – Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă/proiectului de diplomă în perioada 6.09. – 9.09.2016.
Examenul de disertaţie se va susţine în perioada 6.09. - 9.09.2016.
Înscrierile se vor face pe baza cererii completată de absolvent şi depusă la secretariatul facultăţii în perioada 29.08. – 1.09.2016. Lucrarea de licenţă/proiectul de diplomă/disertaţie insoţită de referatul conducătorului lucrării se depun la secretariat la înscriere.

ERASMUS

S-a lansat a doua rundă de compețitie pentru stagii de practică Erasmus 2015-2016. Perioada mobililății poate fi între 1 iulie - 30 septembrie 2016, minim 2 luni de finanțare.
La această rundă de selecție se pot înscrie și studenți aflați în ani terminali.
Dosarele se depun la Biroul Erasmus+ al UB până pe data de 10 iunie 2016, iar selecția va avea loc la nivel central (Biroul Erasmus+ al UB).
Informațiile privind această nouă rundă de selecție sunt disponibile la adresa http://www.unibuc.ro/n/organizare/erasmus/sele-eras-mobi-de-prac-2015-2016-sem-2/.

SELECŢIE ERASMUS 2016-2017

Selecția ERASMUS pentru mobilități studenți (stagii de studiu şi stagii de practică) pentru anul academic 2016 - 2017 va avea loc în Facultatea de Fizica, marti 12 APRILIE 2016, ora 12. Dosarele pentru selecție se depun la secretariatul facultatii in perioada 04-12 Aprilie 2016, pana la ora 11.
Mai multe informații...

 
 
© University of Bucharest - Faculty of Physics