UNIVERSITATEA
DIN
BUCUREŞTI

FACULTATEA
DE
FIZICĂ


PREZENTARE VIDEO
INFORMAŢII PUBLICE
CONCURSURI
Cauta in site


Universitatea din Bucureşti, prima poziţie pe plan naţional în clasamentul QS 2018
şi prima universitate din România în FIZICĂ şi CHIMIE

Acasa

Share

Noutăţi


Admitere master
sesiunea iulie 2019

Repartizarea candidaţilor în vederea susţinerii examenului de admitere la studii universitare de masterat, sesiunea iulie 2019
Programele de studii:
Fizică medicală
Fizica atomului, nucleului, particulelor elementare, astrofizică şi aplicaţii / Physics of Atom, Nucleus, Elementary Particles, Astrophysics and Applications

Rezultatele examenului de admitere
sesiunea iulie 2019


Anunţ important pentru toţi candidaţii

Eventualele contestaţii se depun în perioada 21-22 iulie 2019, între orele 9:00-12:00, la secretariatul facultăţii. În afara orelor de program al secretariatului contestaţiile pot fi preluate de personalul de la poarta facultăţii.


Admitere - sesiunea iulie 2019

Repartizarea candidaţilor la concursul de admitere la studii universitare de licenţă, din data de 19 iulie 2019, în sălile de concurs


Intrarea candidaţilor în săli va fi permisă începând cu ora 9:30, pe baza unui act de identitate (CI, paşaport) valabil şi a legitimaţiei de concurs.
Nu este permisă introducerea în sălile de examen a nici unui tip de echipamente, dispozitive şi mijloace electronice (calculatoare, telefoane mobile, tablete, etc.).
Examenul începe la ora 10:00 şi are o durată de 3 ore. Candidaţii nu pot ieşi din sală mai devreme de o oră de la începerea examenului.

Examene de finalizare - sesiunea septembrie 2019

Examenul de licenţă/ diplomă
  • Înscrieri – 02.09. – 09.09.2019
  • Proba 1 – Evaluarea cunoştinţelor fundamentale şi de specialitate (proba scrisă) – 10.09.2019
  • Proba 2 – Prezentarea şi susţinerea lucrării de licenţă/ proiectului de diplomă în perioada 11.09. – 12.09.2019.
Examenul de disertaţie:
  • Înscrieri – 02.09. – 09.09.2019
  • Prezentarea şi susţinerea lucrării de disertaţie – 10.09. – 12.09.2019

Admiterea în primul ciclu de studii universitare de licenţă

Calendar admitere 2019:
  • Înscrieri - 8 iulie - 18 iulie 2019
  • Test grilă - 19 iulie 2019
  • Afişarea rezultatelor - 20 iulie 2019
Pentru mai multe informaţii vizitaţi pagina Admitere

Stagii de practica pentru studenţi

TEME DE PRACTICĂ PROPUSE PENTRU STUDENȚI
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Materialelor
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Laserilor, Plasmei şi Radiaţiei
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizică şi Inginerie Nucleară “Horia Hulubei”
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Aerospaţială “Elie Carafoli” – INCAS Bucureşti
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului
Centrul de Inginerie Tehnologica Obiective Nucleare

Informaţii admitere 2019: 
 
© University of Bucharest - Faculty of Physics