UNIVERSITATEA
DIN
BUCUREŞTI

FACULTATEA
DE
FIZICĂ


PREZENTARE VIDEO
INFORMAŢII PUBLICE
PERFECTIONARE
CONCURSURI
Cauta in siteAcasa -> Burse

Share

ARATĂ TOT

Burse


Burse 2021-2022


Calendar pentru acordarea burselor şi altor forme de sprijin pentru studenţii Universității din București, licență și masterat în anul universitar 2021 – 2022

Informații cu privire la bursele sociale

Salariul minim net pe economie în funcție de nivelul de studii

Metodologia pentru acordarea burselor şi altor forme de sprijin pentru studenţii Universităţii din Bucureşti, licenţă şi masterat

Cererile și documentele justificative se depun la Secretariatul facultății, în format fizic, sau electronic la adresa secretariat@fizica.unibuc.ro.

Declaraţie acceptare bursă

Declaraţie bursă sociala

Criteriu suplimentar de distribuire a fondului de burse

Criterii departajare burse

Criterii burse performanţă licenţă

Criterii burse performanţă master

Clarificare venit minim net

Cerere bursă socială

Cerere bursa de performanţă

Fondul de burse pentru anul universitar 2021-2022

Cuantumul burselor pentru anul universitar 2021-2022

Important!!! Dacă doi sau mai mulți coautori la aceeași lucrare publicată sunt studenți care solicită bursă de performanță, punctajele de la criteriile a) și b) din criteriile de evaluare a dosarelor depuse pentru bursele de performanţă se vor împărți la numărul de coautori care aplică la acest tip de bursă.


 
 
© University of Bucharest - Faculty of Physics