UNIVERSITY OF BUCHAREST
FACULTY OF PHYSICS

Guest
2020-02-29 14:24

 HOME     CONFERENCES     SEARCH            LOGIN     NEW USER     IMAGES   


Facultatea de Fizică a Universitătii din Bucureşti

invita pe toţi cei interesaţi sa participe la
SESIUNEA ŞTIINTIFICA ANUALĂ

21-22 Iunie 2019
Această manifestare ştiinţifică anuală este deschisă tuturor fizicienilor - cadre didactice, cercetători sau studenţi - din Bucureşti şi din ţară.
Sesiunea se va desfăşura pe următoarele secţiuni:
  • Biofizică. Fizică medicală
  • Fizica atomului, moleculei şi astrofizică
  • Fizica atmosferei şi a pământului. Protecţia mediului
  • Fizica corpului solid şi tehnologia materialelor
  • Fizica educationala
  • Fizică nucleară şi particule elementare
  • Fizica polimerilor
  • Fizica şi Tehnologia Surselor de Energie Regenerabile şi Alternative
  • Fizică teoretică şi matematică aplicată
  • Optică, spectroscopie, plasmă şi laseri
Rezumatele lucrarilor (in l. engleză, maximum 300 cuvinte) vor fi introduse online pana la data de 12 iunie 2019.
Lucrarile selectate de Comisiile de la fiecare Sectiune vor fi publicate in revistele: Romanian Reports in Physics sau analele Universitatii din Bucuresti-Fizica, dacă vor fi făcute disponibile, in extenso, Comisiei, conform cerintelor revistelor pana in ziua de 30 iunie 2019.
Comisiile de specialitate pentru fiecare sectiune vor selecta dintre propuneri 2-3 lectii invitate. Vor exista, de asemenea, 2-3 lectii invitate la sesiunea plenara, in deschiderea conferintei.

Pentru orice problema sau informatii suplimentare vă rugam sa va adresati Comitetului de organizare: Prof. dr. Sabina STEFAN (sabina_stefan@yahoo.com), Prof. dr. Lucian ION (lucian@solid.fizica.unibuc.ro), Conf. dr. Mircea BULINSKI (mbulinsky@lycos.com), Lect. dr. Adrian RADU (adrian.radu@fizica.unibuc.ro).