UNIVERSITY OF BUCHAREST
FACULTY OF PHYSICS

Guest
2022-01-26 22:20

 HOME     CONFERENCES     SEARCH            LOGIN     NEW USER     IMAGES   


Facultatea de Fizică a Universitătii din Bucureşti

invita pe toţi cei interesaţi sa participe la
SESIUNEA ŞTIINTIFICA ANUALĂ

18 Iunie 2021
Această manifestare ştiinţifică anuală este deschisă tuturor fizicienilor - cadre didactice, cercetători sau studenţi - din Bucureşti şi din ţară.
Sesiunea ştiinţifică va avea loc online şi se va desfăşura pe următoarele secţiuni:
 • Biofizică. Fizică medicală
 • Fizica atomului, moleculei şi astrofizică
 • Fizica atmosferei şi a pământului. Protecţia mediului
 • Fizica corpului solid şi tehnologia materialelor
 • Fizica educationala
 • Fizică nucleară şi particule elementare
 • Fizica polimerilor
 • Fizica şi Tehnologia Surselor de Energie Regenerabile şi Alternative
 • Fizică teoretică şi matematică aplicată
 • Optică, spectroscopie, plasmă şi laseri
Rezumatele lucrarilor (in l. engleză, maximum 300 cuvinte) vor fi introduse online pana la data de 10 iunie 2021.
Lucrarile selectate de Comisiile de la fiecare Sectiune vor fi publicate in revista Romanian Reports in Physics, dacă vor fi făcute disponibile, in extenso, Comisiei, conform cerintelor revistei pana in ziua de 4 iulie 2021.
  Comitetului de organizare:
 • Prof. dr. Lucian ION (lucian@solid.fizica.unibuc.ro)
 • Conf. dr. Mircea BULINSKI (mircea.bulinsky@unibuc.ro),
 • Conf. dr. Oana RISTEA (oana.ristea@unibuc.ro)
 • Conf. dr. Adrian RADU (adrian.radu@fizica.unibuc.ro).