UNIVERSITY OF BUCHAREST
FACULTY OF PHYSICS

Guest
2022-08-12 14:50

 HOME     CONFERENCES     SEARCH            LOGIN     NEW USER     IMAGES   


SESIUNEA ŞTIINŢIFICĂ ANUALĂ

Program

-24 Iunie 2022-

09:00 - 09:10 Deschiderea oficială – Amf. 3

09:10 - 09:45 „10 years after the discovery of the Higgs boson: current status and perspectives”, Dr. Călin ALEXA, IFIN-HH – Amf. 3

09:45 - 10:20 „Direct imaging of critical fluids on the International Space Station”, Dr. Ana OPRISAN, Department of Physics and Astronomy, College of Charleston, Charleston, USA – Amf. 3

 

10:30-18:00 Comunicări pe Secţiuni

SECŢIUNI

Fizica Atmosferei si a Pământului; Protecţia Mediului

Sala 27, etaj 3

Fizică Atomică şi Moleculară; Astrofizică

Lab. Spect. Nucl., etaj 1

Biofizică: Fizică Medicală

Lab. Biofizică, etaj  3

Fizica Nucleară si a Particulelor Elementare

Amf. 4

Fizica Stării Solide şi Materialelor
Optică, Spectroscopie, Plasmă si Laseri

Amf. 1

Fizica şi Tehnologia Surselor de Energie Alternative şi Regenerabile

Sala 12, etaj 1

Fizică Educaţională

Sala 11, etaj 1

Fizica Polimerilor

Sala 2, parter

Fizică Teoretică şi Matematică Aplicată

Amf. 3

Lucrările selectate de Comisiile de la fiecare Secţiune vor fi publicate în revista Romanian Reports in Physics, dacă vor fi făcute disponibile in extenso Comisiei, conform cerinţelor revistei până în ziua de 11 iulie 2022.
Taxa de participare este de 30 lei şi se achită în ziua conferinţei.
Toate informatiile necesare vor fi afisate pe pagina conferintei.

Comitetul de organizare:
Prof. univ. dr. Lucian ION (lucian at solid.fizica.unibuc.ro),
Conf. univ.dr. Mircea BULINSKI (mircea.bulinsky at unibuc.ro),
Conf. univ. dr. Oana RISTEA (oana.ristea at unibuc.ro)
Conf. univ. dr. Adrian RADU (adrian.radu at fizica.unibuc.ro)