UNIVERSITATEA
DIN
BUCUREŞTI

FACULTATEA
DE
FIZICĂ


PREZENTARE VIDEO
INFORMAŢII PUBLICE
CONCURSURI
ANALELE
Universităţii din Bucureşti
SERIA FIZICĂ

Cauta in site
Candidaţii înscrişi pentru postul de Conferenţiar universitar, poziţia 13, Fizică Teoretică, Matematici, Optică, Plasmă, Laseri:

Radu Alexandru SLOBODEANU
Curriculum Vitae
Fişa de verificare
Declaraţie privind situaţiile de incompatibilitate

Locul, data şi ora susţinerii prelegerii publice (conform HG 457/2011):

Facultatea de Fizică, Universitatea din Bucureşti, (str. Atomiştilor, nr. 405, Măgurele - Ilfov, 077125), 28.06.2017, ora 9:00, Sala 11

 
 
© University of Bucharest - Faculty of Physics