UNIVERSITATEA
DIN
BUCUREŞTI

FACULTATEA
DE
FIZICĂ


PREZENTARE VIDEO
INFORMAŢII PUBLICE
CONCURSURI
Cauta in site


Acasa -> Studii

Share

Studii


Facultatea de Fizică a Universităţii din Bucureşti (FFUB) oferă un nou sistem de pregătire în acord cu învăţământul universitar şi tehnic european.


Astfel, în temeiul:

Legii Nr. 288/24.06.2004,
care reglementează organizarea studiilor universitare pe trei cicluri, respectiv:
  • Ciclul I : studii universitare de LICENŢĂ 3-4 ani DETALII
  • Ciclul II : studii universitare de MASTERAT 2-1 ani DETALII
  • Ciclul III :studii universitare de DOCTORAT 3 ani DETALII
Hotărârii de Guvern Nr. 88/2005
privind organizarea studiilor universitare de licenţă


FFUB oferă programe de studii complete pentru cele trei cicluri în domeniile de studii:

     FIZICĂ (3+2+3 ani)
     ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE (4+1+3 ani).

Pentru studiile universitare de licenţă, programele de studiu oferite studenţilor conţin:

     trunchi comun de 5 semestre
pentru dobândirea cunoştinţelor şi competenţelor generale definitorii domeniului de studiu

     diferite pachete de cursuri opţionale
pentru dobândirea de cunoştinţe de specialitate necesare orientării către cele 5 direcţii de studii universitare de masterat,


După absolvirea studiilor universitare prin cele două cicluri (5 ani) studenţii capătă cunoştinţele şi competenţele generale şi de specialitate care le permit accesul pe o piaţă a forţei de muncă diversificată (învăţământul preuniversitar şi universitar, cercetarea ştiinţifică, tehnologiile IT, tehnologia materialelor avansate, biotehnologie, medicină, tehnologie nucleară, protecţia mediului, surse de energii neconvenţionale etc.). 
 
© University of Bucharest - Faculty of Physics