UNIVERSITATEA
DIN
BUCUREŞTI

FACULTATEA
DE
FIZICĂ


PREZENTARE VIDEO
INFORMAŢII PUBLICE
CONCURSURI
ANALELE
Universităţii din Bucureşti
SERIA FIZICĂ

Cauta in site
Candidaţii înscrişi pentru postul de Conferentiar universitar, poziţia 5, Departamentul Electricitate, Fizica Solidului şi Biofizică:

Lucian ION
Curriculum Vitae
Fişa de verificare
Declaraţie privind situaţiile de incompatibilitate

Locul, data şi ora susţinerii prelegerii publice (conform HG 457/2011):

Facultatea de Fizică, Universitatea din Bucureşti, (str. Atomiştilor, nr. 405, Măgurele - Ilfov, 077125), 27.01.2015, ora 11:00, Sala A4

Rezultatul concursului: pentru postul de Profesor universitar, poziţia 5, Departamentul Electricitate, Fizica Solidului şi Biofizică, candidatul dr. Lucian ION a fost declarat admis.

 
 
© University of Bucharest - Faculty of Physics