UNIVERSITATEA
DIN
BUCUREŞTI

FACULTATEA
DE
FIZICĂ


PREZENTARE VIDEO
INFORMAŢII PUBLICE
CONCURSURI
Cauta in site


Universitatea din Bucureşti, prima poziţie pe plan naţional în clasamentul QS 2018
şi prima universitate din România în FIZICĂ şi CHIMIE

Acasa -> Admitere -> Master -> Nanostiinte

Share

Nanostiinte


PROGRAMUL  “MASTER IN NANOSTIINTE”

Universitatea din  Bucuresti

 

 

Coordonator program Facultatea de Fizica: Prof. dr. Laura Tugulea,

 

laura.tugulea@g.unibuc.ro

Coordonator din partea Facultatii de Biologie: Prof. dr. Dan Mihailescu

d.f.mihailescu@gmail.com

Coordonator din partea Facultatii de Chimie: Conf. Dr.Constantin Mihailciuc

pc_mihailciuc@yahoo.com

 

ADMITERE


PLAN DE INVATAMANT

 

 

MISIUNE SI OBIECTIVE

            Programul “MASTER IN NANOSTIINTE” este un program Ciclul II (Bologna) cu un caracter interdisciplinar, intr-un domeniu stiintific modern si de mare interes, program care va raspunde cerintelor de pe piata muncii nationale si europene. 

Domeniul “nano” in stiinta si tehnologie este de o mare actualitate, reprezentand o tematica prioritara in cercetarea internationala si europeana, necesarul de specialisti in acest domeniu fiind f.mare.  In 2006, s-a estimat ca un procent de 26% din necesarul total de personal, special antrenat si educat pentru a fi implicat in cercetarea europeana, revine domeniului “nano”. 

            Misiunea programului „Master in Nanostiinte” este aceea de a forma specialişti de înalta calificare într-un domeniu interdisciplinar, prin excelenta, contribuind la creşterea efectivă a cunoaşterii ştiinţifice in domeniul mai larg al stiintelor exacte si ale vietii. Prin aceasta forma de masterat, se asigura o pepiniera de cercetatori si cadre didactice care vor lucra in universitati, institute de cercetare, centre de cercetare si industriale din  România,  Uniunea Europeană sau din restul lumii.

OBIECTIVELE programului ”Master in Nanostiinte” sunt componente importante ale strategiei de îndeplinire a misiunii pe care şi-o propune specializarea si anume: să confere identitate certă specialiştilor formaţi, care să le permită acestora o inserţie efectivă si eficienta pe piaţa muncii.  

In acest sens, Obiectivele strategice sunt:

-        Formarea unor Competente generice si specifice prin structura Programului de invatamant si a Programelor analitice

-         Dezvoltarea unui invatamant centrat pe student

-         Asigurarea continua a calitatii procesului de invatamant.

    COMPETENTELE ce urmeaza a fi dobandite in cadrul programului de master:

•         Cunoastere si Intelegere profunda in domeniul stiintelor exacte si ale naturii

•         Abilitati experimentale utilizand aparatura de inalt nivel tehnic si metode avansate

•         Abilitati de cercetare

•         Cercetare de granita (interdisciplinara)

•         Capacitatea de a lucra intr-o echipa interdisciplinara

•         Modelare

•         Abilitati computationale

•         Capacitatea de comunicare cu specialisti din alte domenii

•         Abilitati de invatare

•         Investigare bibliografica

•         Abilitati de management

•         Comportament profesional etic.

 Invatamant centrat pe student: va fi asigurat prin cuantumul mare al  disciplinelor OPTIONALE din Planul de invatamant si prin utilizarea sistemului „de tutorat”.

Caracteristici ale programului de învătământ:

·    organizarea pe module de predare intensivă, alternând cu stagii de practică în laboratoare de profil(minimum 3 luni)

·        caracter interdisciplinar

·   alocarea creditelor (total 120 credite ECTS) se va face tinând cont de regulamentele Universitătii din Bucuresti, nationale si europene (Tuning) privind sistemul ECTS

·        flexibilitate, 66% dintre discipline fiind optionale (la alegerea studentului)

·        activitatea de cercetare si realizare a tezei de dizertatie va totaliza 35% din numărul total de credite (adică 42 credite ECTS)

·        programul “master în nanostiinte” la Universitatea din Bucuresti va avea o intindere de 2 ani universitari, 4 semestre

·        obtinerea diplomei de master presupune acumularea a 120 credite (ECTS) si sustinerea unei teze de dizertatie în fata unei comisii interdisciplinare a Universitătii din Bucuretti.

Asigurarea continua a calitatii procesului de invatamant se realizeaza prin:

- Personal didactic de înalta calificare (inclusiv specialişti din institutiile partenere) care să-i motiveze pe studenti, prin conţinutul prelegerilor şi proiectelor experimentale, prin actualitatea abordărilor, prin metodele de lucru si prin exemplul personal

 - Plan de Invatamant supus, în permanenţă, înnoirilor  de o manieră care va prezenta totuşi stabilitatea şi certitudinea unei pregătiri temeinice

-  Participare a cadrelor didactice si masteranzilor in echipe de cercetare mixte, pentru realizarea de proiecte de cercetare nationale, europene, internationale

- Mobilitate a studentilor si cadrelor didactice in cadrul programelor de cooperare: nationale (Parteneriate), LLL-Erasmus, PC7.

Institute nationale partenere:

 • Institutul National de Microtehnologii (IMT)
 • Institutul National de Fizica Materialelor (IFTM)
 • Institutul National de Fizica Laserilor, Plasmei si Radiatiei (INFLPR)
 • Institutul National de Fizica si Inginerie Nucleara “Horia Hulubei” (IFIN)
 • Institutul de Biologie Bucuresti (Inst. Biol)
 • Institutul de Biochimie Bucuresti (Inst. Biochimie)
 • Institutul de Chimie Fizica « I.G. Murgulescu »

 Universitati partenere in programul LLP/ Erasmus (selectie):

 • Universitatile din Gent si Louvain(BE)
 • Universitatile din Hanovra si Bonn (DE)
 • Universitatile Paris VI si IX (FR)
 • Universitatile din Groningen si Leiden (NL)
 • Universitatile din Coimbra si Aveiro (PT)
 • Universitatile din Nottingham si Kent (UK)

 

Pregatirea in cadrul formei de invatamant „Master in nanostiinte” poate fi continuata prin Ciclul de pregatire prin Doctorat in domeniile  „Stiinte exacte”  si/sau „Stiintele naturii, facilitand accesul la cercetarea de varf din fizica, fizico-chimie, biologie, medicina, stiinte ingineresti, stiinte agricole si silvice.

DEBUSEE PROFESIONALE

            ·  Institute de cercetare-dezvoltare in domeniul stiintelor exacte, stiintelor naturii, stiintelor medicale, stiintelor agricole

·  Compartimente de asigurarea calitatii in intreprinderi

·  Intreprinderi cu obiecte de activitate in domeniul nano-tehnologiilor

·  Afaceri

·  Doctorat în domenii ale stiintelor exacte, stiintelor naturii, stiintelor medicale, ingineresti, agricole si silvice.

 

 
 
© University of Bucharest - Faculty of Physics