UNIVERSITATEA
DIN
BUCUREŞTI

FACULTATEA
DE
FIZICĂ


PREZENTARE VIDEO
INFORMAŢII PUBLICE
PERFECTIONARE
CONCURSURI
Cauta in siteAcasa -> Admitere

Share

ARATĂ TOT

Admitere


Facultatea de Fizică a Universităţii din Bucureşti (FFUB) oferă un nou sistem de pregătire în acord cu învăţământul universitar şi tehnic european.


Astfel, în temeiul:

Legii Nr. 288/24.06.2004,
care reglementează organizarea studiilor universitare pe trei cicluri, respectiv:
  • Ciclul I : studii universitare de LICENŢĂ 3-4 ani DETALII
  • Ciclul II : studii universitare de MASTERAT 2-1 ani DETALII
  • Ciclul III :studii universitare de DOCTORAT 3 ani DETALII
Hotărârii de Guvern Nr. 88/2005
privind organizarea studiilor universitare de licenţă


FFUB oferă programe de studii complete pentru cele trei cicluri în domeniile de studii:

     FIZICĂ (3+2+3 ani)
     ŞTIINŢE INGINEREŞTI APLICATE (4+1+3 ani).

Pentru studiile universitare de licenţă, programele de studiu oferite studenţilor conţin:

     trunchi comun de 5 semestre
pentru dobândirea cunoştinţelor şi competenţelor generale definitorii domeniului de studiu

     diferite pachete de cursuri opţionale
pentru dobândirea de cunoştinţe de specialitate necesare orientării către cele 16 direcţii de studii universitare de masterat,


După absolvirea studiilor universitare prin cele două cicluri (5 ani) studenţii capătă cunoştinţele şi competenţele generale şi de specialitate care le permit accesul pe o piaţă a forţei de muncă diversificată (învăţământul preuniversitar şi universitar, cercetarea ştiinţifică, tehnologiile IT, tehnologia materialelor avansate, biotehnologie, medicină, tehnologie nucleară, protecţia mediului, surse de energii neconvenţionale etc.). 
 
© University of Bucharest - Faculty of Physics